Viete, že ... Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd?

Viete, že ...Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd?

Viete, že ... ...Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd?

Mliečna cesta alebo nesprávne (bohemizmus) Mliečna dráha (lat. Via Lactea = "mliečna cesta"; аngl. Milky Way, čes. Mléčná dráha) môže byť:

* priemet najbližších častí špirálových ramien Galaxie na oblohu vytvárajúci na oblohe svietiaci pás nepravidelného tvaru, pozri Mliečna cesta (svietiaci pás)
* najmä staršie: Galaxia (naša hviezdna sústava)

Mliečna cesta (s malým m) alebo nesprávne mliečna dráha (s malým m) je najmä v umeleckých textoch (akákoľvek) galaxia.