Viete, že najväčším jazerom Balkánu je Skadarské jazero na hraniciach Čiernej Hory a Albánska?

Viete, že najväčším jazerom Balkánu je Skadarské jazero na hraniciach Čiernej Hory a Albánska?

Skadarské jazero v Strednej Európe známe vo variantoch názvu vo všetkých troch jazykov) je krasové jazero na hraniciach Čiernej Hory a Albánska. Je to najväčšie jazero na Balkáne. Jeho rozloha kolíše od 370 km² do 530 km², z čoho približne jedna tretina (148 km²) pripadá Albánsku a zvyšné dve tretiny Čiernej Hore. Dosahuje hĺbku až 44 m. V roku 1996 bolo zahrnuté do Ramsarského zoznamu mokradí medzinárodného významu.

Pobrežie

Východný a severný breh je nízky. Na severe sa rozkladá Demovsko polje. Naopak západný a juhozápadný je hornatý. Od Jadranské mora oddeľuje jazero horský chrbát Rumija.

Ostrovy

Na jazere sa nachádza niekoľko ostrovov. Najväčší je Vranjina v delte Morače. Ďalej je to bývalé ostrovné väzenie Grmožur a menšie ostrovy Starčevo, Korn, Beška, Omerova gorica, Krajinské súostrovie, ktoré zahŕňa 50 menších ostrovčekov.

Vodný režim

Do jazera ústi zo severozápadu v Čiernej Hore rieka Morača a zo severovýchodu v Albánsku rieka Thate (Zeta). Odteká z neho rieka Bojana do Jadranského mora. Rieka Bojana krátko pod jazerom prijíma severné rameno Drinu, ktoré pri vysokých stavoch vody na jar a na jeseň naopak napája Skadarské jazero. To sa potom rozlieva až na plochu 550 km².

Vlastnosti vody

Voda v jazere je čistá, čo je predovšetkým zabezpečené približne 50 prameňmi, ktoré vyvierajú na dne jazera. Voda v celom jazere sa úplne vymení za tri až šesť mesiacov.

Fauna

V Čiernej Hore je jazero a jeho okolie od roku 1983 národným parkom. Ide o jednu z najväčších vtáčích rezervácií v Európe s viac než 270 druhmi, medzi inými aj poslednými európskymi pelikánmi.

Osídlenie pobrežia

V okolí jazera, ktoré vždy bývalo významným centrom Čiernej Hory je mnoho kultúrnych pamiatok. Neďaleko juhovýchodného brehu jazera leží albánske mesto Skadar, v severnej časti je jazero sčasti zasypané a premostené železnicou spájajúcou Belehrad a mesto Bar na jadranskom pobreží. Na jazere je rozvinutá miestna lodná doprava a miestni sa venujú rybolovu.