Viete, že ... odkedy svietia hviezdy?

Viete, že ... ... odkedy svietia hviezdy?

Koľko času treba na vznik vesmíru? Nie viac ako tri minúty. Tento časový úsek po veľkom tresku stačil na to, aby vznikli najdôležitejšie "stavebné kamene" hmoty, z ktorej sa neskôr vytvorila naša galaxia. Podľa teórie veľkého tresku vznikol vesmír pred 13,7 miliardy rokov počas veľkého výbuchu, pri ktorom nastalo uvoľnenie nahromadenej energie. Po krátkom štádiu chaosu došlo vo vesmíre ku kozmickej inflácii, počas ktorej sa vesmír začal rozpínať do gigantických rozmerov. Husté oblaky plynu sa však začali do častíc spájať až po 300-tisíc rokoch. V jadrách hviezd pri obrovskom tlaku a teplote prebiehali termonukleárne reakcie, ktoré boli zdrojom ich žiarenia. Dnes je vesmír plný nespočetného množstva hviezd a galaxií. Vedci si myslia, že sa bude v budúcnosti rozpínať. O miliardy rokov hviezdy zhasnú, tma a zima zavládnu vo vesmíre.