Viete, že ... ortuť je už všade?

Viete, že ... ... ortuť je už všade?

Jedna tretina škodlivých látok, ktoré sa dostávajú do oceánov, pochádza zo znečisteného vzduchu. Koncentrácia ortuti sa v nich má do roku 2050 zvýšiť o 50 %. Pritom už dnes konzumácia mušlí zapríčiňuje až 75 % celkového pôsobenia ortuti na človeka.