Viete, že potopenie lode Wilhelm Gustloff bola najväčšia námorná katastrofa v dejinách?

Viete, že potopenie lode Wilhelm Gustloff bola najväčšia námorná katastrofa v dejinách?

Wilhelm Gustloff bola nemecká loď, patriaca nacistickej organizácii Kraft durch Freude. Na hladinu bola spustená 5. mája 1937. Bola 208,5 metrov dlhá a 23,59 metra široká, vážila 25 484 ton.

Bola torpédovaná 30. januára 1945, pri plavbe z Východného Pruska, počas 45 minút sa potopila. Zahynulo pri tom 5 300 až 9 400 cestujúcich a členov posádky, čo je považované za najväčšiu námornú katastrofu v dejinách. Loď bola od začiatku vojny zaradená do Kriegsmarine ako nemocničná (tzv. Lazaretschiff) toto ustanovenie však podľa Haagskych konvencií nikdy nespĺňala - bola ozbrojená, prepravovala príslušníkov armády, neoznamovala svoju trasu a bola sprevádzaná vojnovou loďou. Každý z týchto bodov ju jednotlivo vylučoval z kategórie nemocničných lodí.

Na svoju poslednú plavbu z Gotenhafenu (Gdyňa) (časť zdrojov udáva Gdansk, ale oba prístavy sú tesne vedľa seba a majú i spoločnú prístupovú plavebnú dráhu) do Kielu loď vyplávala večer 30. januára 1945. Podľa nemeckých dokladov bolo nalodených 3000 ranených a asi 918 (podľa niektorých 3500) príslušníkov 2. cvičnej ponorkovej flotily, ktorí boli transportovaní do Nemecka, aby mohli prebrať nové ponorky. V prístave bolo 60 až 65 000 civilných utečencov a všetci sa pokúšali dostať na lode. Kapitán Petersen nariadil, aby loď zakotvila 4 metre od móla, aby sa dal regulovať prístup utečencov.

Admirál Viktor Schultze, veliteľ flotily upokojoval utečencov, že i po nalodení ponorkárov pre nich zostane miesto. Ponorkári mali obsadiť 70 nových ponoriek. Po nalodení ranených a ponorkárov sa loď pohybovala malou rýchlosťou prístavným bazénom. Po celú dobu k nej plávali menšie lode a člny plné civilných utečencov z Východného Pruska a nastupovali na loď. Počet vtedy nalodených civilistov je dodnes predmetom diskusií. Podľa zachovaných svedectiev ich bolo niekoľko tisíc. Na lodi obsadili väčšinu voľnej plochy.