Viete, že prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je vodná elektráreň s najväčším inštalovaným výkonom na Slovensku?

Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň je vodná elektráreň, ktorá v čase energetickej špičky elektrickú energiu vyrába a v čase, keď je elektrickej energie prebytok, elektrickú energiu spotrebúva.

Prečerpávacia vodná elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Tento špeciálny typ vodnej elektrárne nepracuje podľa denného diagramu zaťaženia, to znamená že dispečing neráta s pravidelnou dodávkou jej inštalovaného výkonu do siete. Elektráreň pracuje len pri požiadavke z dispečingu.

Čierny Váh je údolná vodná nádrž na Liptove, bola vybudovaná na strednom toku rovnomennej zdrojnice Váhu v 2. polovici 20. storočia. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Nádrž má objem 3,7 mil. m³ vody.

Prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku.[1] Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1981 a má nainštalovaný výkon 735,16 MW. Priemerná ročná produkcia elektrickej energie je 370,8 GWh.