Viete, že ... prečo sú diamanty tvrdé?

Viete, že ... ... prečo sú diamanty tvrdé?

Odhaduje sa, že diamanty vznikajú minimálne v 200-kilometrovej hĺbke pri teplote vyššej ako 1 000 stupňov Celzia a pod extrémne vysokým tlakom. To ich robí najtvrdším prírodným materiálom na svete. Pritom sa spočiatku len sotva odlišujú od tuhy do ceruzky. Oba pozostávajú z uhlíka. Rozdiel je však v tom, že tuha (grafit) má na rozdiel od diamantu atómy uhlíka usporiadané do hexagonálnej mriežky. To je aj v prípade veľkých rozdielov vo fyzikálnych vlastnostiach. Grafit je veľmi mäkký, tmavosivý, nepriehľadný. Naopak, v diamantoch tvoria atómy trojdimenzionálnu kryštalickú mriežku - a tým najsilnejšie spojenie na svete.