Viete, že priemerná hĺbka Zemplínskej Šíravy je iba okolo 10 metrov?

Viete, že priemerná hĺbka Zemplínskej Šíravy je iba okolo 10 metrov?

Zemplínska šírava je vodné dielo na východnom Slovensku v povodí Bodrogu. Vodná plocha zaberá rozlohu 33 km² (druhá najväčšia na Slovensku), maximálnu dĺžku 11 km, maximálnu šírku 3,5 km, priemernú hĺbku 9,5 m a maximálnu hĺbku 14.

Postavená bola v rokoch 1961-1965. Nádrž je vytvorená 6-8 (max. 12) metrovými hrádzami dlhými 7 346 m. Vodnú nádrž napájajú prevažne vody rieky Laborec prostredníctvom prívodného, tzv Šíravského kanála, vodu odvádza tzv. Zalužický kanál (do Laborca), z priehrady tiež vyteká Čierna voda.

Súčasťou nádrže je aj suchá nádrž (tzv. polder) Beša. Šírava slúži na rekreačné účely, plavbu, ochranu pred povodňami, na zavlažovanie a ako zdroj pre priemysel.

Cestovný ruch

Zemplínska šírava je dôležitou oblasťou letného cestovného ruchu zemplínskeho turistického regiónu na východnom Slovensku, na jej brehoch sa nachádza 8 rekreačných stredísk.

Na západnom brehu, v blízkosti mesta Michalovce, je lokalizované rekreačné stredisko Biela hora. Na severných brehoch ležia ďalšie rekreačné strediská: Hôrka (južne od obce Vinné),Lúč Medvedia hora, Kaluža, Kamenec, (pri obci Kaluža), Klokočov (pri obci Klokočov) a Paľkov (medzi Klokočovom a Kusínom).

Vodná nádrž začína cca 3 km severovýchodne od Michaloviec, z ktorých na severné brehy vedie cesta II. triedy č. 582, ktorá postupne spája všetky rekreačné strediská a obce Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín a Jovsa s mestom Sobrance.

Južne od Zemplínskej šíravy prechádza dôležitá cestná spojnica s Ukrajinou, cesta I. triedy č. 50 (Michalovce - Zalužice - Lúčky - Závadka - Sobrance). Po východnom brehu vedie cesta III. triedy z Jovsy cez Hnojné do Závadky.