Viete, že ... už v roku 1770 založila Mária Terézia v Banskej Štiavnici prvú vysokú banskú školu v Európe?

Vysoká banská škola v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy vyhlásenej 22. septembra 1979 na rozlohe 77 630 ha. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V roku 1735 bola v Banskej Štiavnici Samuelom Mikovínim založená prvá banská škola v Uhorsku, roku 1751 bola dokončená Kalvária, výstavba ktorej bola inicovaná jezuitom Františkom Pergerom. V tom istom roku mesto navštívil František I. Lotrinský, manžel Márie Terézie.

Po reforme v roku 1777 Trnavskú univerzitu presťahovali do Budína a košickú zrušili, Mária Terézia tiež v roku 1763 založila v Banskej Štiavnici Banskú akadémiu, ktorá bola prvá na svete. Pôsobila až do roku 1919, kedy bola presťahovaná do Maďarska. Jej prvý profesor bol Mikuláš Jacquin.

Zdroj: www.sk.wikipedia.org