Viete, že ... v Bratislave je najdlhší asymetrický zavesený most s jedným pylónom a jednou závesnou rovinou na svete?

Viete, že ... ...v Bratislave je najdlhší asymetrický zavesený most s jedným pylónom a jednou závesnou rovinou na svete?

Nový most (pôvodne Most SNP) je jednopylónový, oceľový, cestný, zavesený most vejárového dizajnu cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to bratislavský most s najväčším hlavným rozpätím a tým vo všeobecnosti klasifikovaný ako najväčší v Bratislave.

V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie a súčasne jediná stavba tejto asociácie, ktorá slúži ako pylón mosta.

Postavili ho v rokoch 1967 až 1972 spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutné montáže Ostrava podľa projektu architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra, Ivana Slameňa, Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru. Do užívania bol daný 26. augusta 1972.

Kvôli jeho výstavbe bola zbúraná značná časť bratislavského Podhradia, preto ho mnoho Bratislavčanov prijímalo s nevôľou. Významne však urýchlil dopravu a tým i rozvoj petržalského sídliska.

V rokoch 2005 a 2006 sa z dôvodu veľkého znečistenia na Novom moste urobil ochranný náter na lávkach pre peších a cyklistov. V roku 2006 sa tiež natreli ochranným náterom aj obidva pylóny.

zdroj: www.wikipedia.org