Viete, že ... živce tvoria hmotnostne až 50 % zemskej kôry?

Viete, že ... ... živce tvoria hmotnostne až 50 % zemskej kôry?

Skupina živca je minerálna skupina triklinických, monoklinických, alebo rombických tektosilikátov všeobecného vzorca AxBy[AlzSi4-zO8], kde x=0 až 1, y=0 až 1, z=1 až 2. Sú jedným z najvýznamnejších horninotvorných minerálov.

Živce sú bežné minerály vyvretých hornín, vyskytujú sa aj v metamorfovaných a usadených horninách. Sú preto najbežnejšími horninotvornými minerálmi. Tvoria až 50 hmotnostných percent zemskej kôry.

zdroj: www.sk.wikipedia.org