Viete, že....hemodialýza je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek?

je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek – očisťovanie krvi od splodín látkovej premeny (metabolizmu) a tvoriaca podstatu tzv. umelej obličky.

Princíp je založený na chemickej dialýze, teda prestupe látok polopriepustnou membránou z jednej tekutiny (v tomto prípade krvi) do druhej (dialyzačného roztoku) v smere koncentračného gradientu (difúzia látok). Vlastnosti membrány a dialyzačného roztoku ovplyvňujú prestup rôznych látok, ako to vyžaduje konkrétny zdravotný stav pacienta. Súčasne sa odstráni z tela prebytočná voda, ktorú chorý nemôže vylúčiť obličkami (filtrácia látok). Hemodialýza je dnes základnou metódou liečby ťažkej obličkovej nedostatočnosti (lek. renálna insuficiencia) a to buď akútnej (môže byť použitá na prechodnú dobu) alebo chronickej (je nutná pravidelná hemodialýza po zvyšok života, respektíve do transplantácie obličky). Krv sa odvádza z tela do dialyzačného prístroja, kde prebieha jej „čistenie“ a zbavená odpadových látok sa vracia.

So zreteľom k potrebe jednoduchého prístupu k cievam sa u chronicky dialyzovaných pacientov zakladá, obvykle na hornej končatine, tzv. shunt (cievna spojka medzi tepnou a žilou). Dialyzuje sa väčšinou 2–3× týždenne vždy niekoľko hodín (najčastejšie 8 hodín), ale záleží na konkrétnej potrebe. Hemodialýza sa tiež používa pri niektorých otravách (intoxikaciách) k odstráneniu jedu či predávkovaného lieku z krvi.

Ku komplikáciám hemodialýzy patrí disekvilibračný syndróm, kardiovaskulárna nestabilita (hypotenzia, arytmia), krvácivé či trombotické príhody, horúčka a iné. Z dlhodobých komplikácií ide hlavne o ochorenia kardiovaskulárneho systému, infekcie, hematologické, nervové a kostné komplikácie a ďalšie.

Zdroj:sk.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza