Viliam Záhorčák - primátor mesta MICHALOVCE

Viliam Záhorčák - primátor mesta Michalovce

Životopis:

Viliam Zahorčák sa narodil 21. 7. 1959. Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, učiteľský odbor Slovenský jazyk - dejepis absolvoval v roku 1983. Začínal ako učiteľ na VI. základnej škole v Michalovciach. Od roku 1986 pôsobil najprv ako pedagóg na Gymnáziu Pavla Horova, potom bol zástupcom riaditeľa a od roku 2001 zastával funkciu riaditeľa tejto školy. V júni 2006 mu rada školy jednomyseľne opätovne vyjadrila dôveru, čo znamená, že funkciu riaditeľa mal právo zastávať do roku 2011.

Do komunálnej politiky sa zapojil v roku 1998 a ako nečlen úspešne kandidoval za Stranu demokratickej ľavice za poslanca do MsZ. Už ako člen SDĽ v roku 2001 vo voľbách za poslanca do Vyššieho územného celku Košice získal spomedzi kandidátov z celého okresu Michalovce najviac voličských hlasov. Vo voľbách do samosprávy mesta v roku 2002 sa opätovne stal poslancom MsZ.

V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom mestského zastupiteľstva. Bol vtedy predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva a po jej rozčlenení na dve komisie ostal predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže a športu. Okrem tejto funkcie je aj predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín - michalovský región a vďaka tomu aj členom Republikovej rady ZMOS. Mesto Michalovce zastupuje aj v Predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a tiež je predsedom Správnej rady Nadácie profesora Čolláka. Vo voľbách do zastupiteľstva KSK bol spomedzi všetkých kandidátov kraja druhý najúspešnejší a v Michalovciach mu voliči spomedzi všetkých kandidátov okresu vyslovili výrazne najvyššiu podporu. Vďaka tomu je opäť dnes aj poslancom KSK, kde vedie Školskú komisiu Zastupiteľstva KSK, ktorej je opäť predsedom. Okrem toho je aj členom Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK.

V komunálnych voľbách v novembri 2010 ako kandidát strany SMER-SD na post primátora mesta Michalovce získal spomedzi piatich uchádzačov o túto pozíciu výrazne najviac - 70% voličských hlasov.

Vo voľbách v roku 2014 kandidoval za  koalíciu politických strán SMER – sociálna demokracia a Kresťanskodemokratické hnutie. V týchto voľbách zo šiestich kandidujúcich získal 6 470  platných hlasov, čo je  64,2 %.  

Kontakt:

Tel: +421 56/686 42 11
Mobil: +421 905 289 210
e-mail: viliam.zahorcak@msumi.sk
web: http://www.michalovce.sk