Viniansky hrad

Viniansky hrad

Prvá písomná zmienka o Vinianskom hrade pochádza z roku 1330. Písomné dokumenty popisujúce podrobnú históriu hradu, sa dochovali vo veľmi malom množstve. Zo zachovaných dokumentov vieme, že patril šľachtickej rodine Staraiovcov. Počas bojov medzi kráľom Matejom Korvínom a poľským kráľom Kazimírom IV., bol hrad v roku 1466 zničený. Neskôr bol hrad opravený, ale po potlačení protihasburského povstania, ho dal cisár začiatkom 18.storočia zbúrať. Dnes hrad slúži hlavne turistom, ktorý tu nachádzajú ideálne podmienky pre oddych a relax.

zdroj: www.slovensko-privat.sk

Viniansky hrad 1 Viniansky hrad 2 Viniansky hrad 3 Viniansky hrad 4 Viniansky hrad 5 Viniansky hrad 6