VINODOL - Prístupové chodníky obce Vinodol

V mesiaci október, roka 2014, bol zrealizovaný projekt prístupové chodníky vo Vinodole. Tento projekt sa začal realizovať už v roku 2012 a konečne sa ho v tomto roku podarilo doviesť do finálnej fázy. Vybudovala sa prístupová cesta k futbalovému štadiónu, okruh pre korčuliarov a cyklistov, chodník zo zámkovej dlažby k artézskej studni a altánok s rozmermi 14x4 m.

Suma tohto projektu je 56.718,46 eur. Peniaze na tento projekt boli poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok z poľnohospodárskej platobnej agentúry. V súvislosti s týmto projektom prebehla aj rekonštrukcia schodiska z areálu Základnej školy do športového areálu a tiež rekonštrukcia artézskej studne, v sume 6500,00 eur.

Více na: obec-vinodol.sk