Vodná doprava

Vodná doprava sa na Slovensku vykonáva na riekach:

- Dunaj (172 km)
- Váh (78,8 km)
- Bodrog (7,8 km)

Na ostatných vodných plochách sa vykonáva prevažne rekreačná a technologická plavba. Pre lodnú osobnú i nákladnú dopravu má na Slovensku zásadný význam rieka Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riečnou dopravnou tepnou. Spája Bratislavu, Viedeň a Budapešť, resp. Slovensko s Rakúskom a Maďarskom a vďaka kanálu Dunaj-Rýn-Mohan prepája Severné more s Čiernym morom.

Riečne plavby:

 • Bratislava - Viedeň - Bratislava
 • Bratislava - Budapešť - Bratislava
 • Bratislava - Devín - Bratislava
 • Bratislavský okruh

Osobný prístav Bratislava sa nachádza na bratislavskom nábreží rieky Dunaj, len niekoľko krokov od historického centra Bratislavy, medzi mostmi SNP a Starým mostom.

 • Veľká kapacita pre pristávanie lodí
 • Prístavné služby
 • Parkovisko pre autá a autobusy priamo v areáli
 • V Osobnom prístave nájdete
 • Cestovná agentúra – predaj a rezervácia lístkov, prenájom lodí, gastronomické služby a sprievodné programy
 • Travel shop – darčekové predmety s námornými motívmi, drevené miniatúry lodí, slovenské suveníry, pohľadnice Bratislavy, široký sortiment alkoholických a tabakových výrobkov
 • Kaviareň
 • Reštaurácia
 • Obchod s keramikou
 • Knižný sprievodcovia, pohľadnice, zahraničná denná tlač a iné

- Okrem pravidelných liniek rýchloloďami medzi Bratislavou a Viedňou a vyhliadkových plavieb v Bratislave a okolí - www.lod.sk/ponuka-plavieb/vyhliadkove-plavby, ponúkame voľné kapacity na chartrové plavby. 
- Odchody lodí v Bratislave sú priamo z Osobného prístavu, ktorý sa nachádza na bratislavskom nábreží rieky medzi mostmi SNP a Starým mostom, len niekoľko krokov od historického centra Bratislavy.
- V súčasnosti plávajú pod našou vlajkou SPaP-LOD, a.s. tri rýchlolode ( 112 miest ), vyhliadkové lode PREŠOV ( 220 miest ), MARTIN ( 160 miest ) a reštauračná loď ŽILINA ( 120 miest ).
- Sídlo spoločnosti sa nachádza v budove Osobného prístavu.

Rýchloloďou sa môžete dopraviť pravidelnou medzinárodnou linkou z Bratislavy do Viedne a Budapešti, z Viedne do Bratislavy a späť. Plavba rýchloloďou z centra Bratislavy do Viedne vrátane preplavenia plavebných komôr vo Freudenau trvá 1 hodinu 45 minút. Obľúbený jednodňový výlet ponúka okrem možnosť spoznávania prírodných krás Dunaja a jeho okolia príležitosť stráviť celý deň v centre hlavného mesta Rakúska. Cena lístka: spiatočný € 35,00  jednosmerný € 20,00

Slovenská plavba a prístavy
- lodná osobná doprava, a.s.: Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava, Tel: +421 2 529 32 226 - rezervácia lístkov, Fax: +421 2 529 32 231
- prenájom lodí, Fax: +421 2 529 32 231, E-mail: travel@lod.sk, Web: www.lod.sk
- Plavby na objednávku: Tel.: +421 2 529 32 224, Email: charter@lod.sk