VODSTVO - Jazerá - rieky - rybníky Slovenska

Hincovo pleso

VODSTVO SLOVENSKA

Rieky:

Rieky na Slovensku väčšinou pramenia a sú málo vodnaté. Veľa z nich pramení na Kráľovej holi, iné rieky Slovenskom len pretekajú. Niektoré rieky tvoria hranicu s okolitými štátmi, je to viac ako 620 km. Je to napríklad Dunajec na severe, Dunaj na juhu, Morava na západe. Celková dĺžka riek na území Slovenska je 49 774,8 km. K veľkým a známym riekam patrí Váh, Dunaj, Morava, Myjava, Nitra, Orava, Hron, Hornád, Slaná a ďalšie.. Hranicu s Maďarskom tvorí rieka Ipeľ a na východe Slovenska nájdeme aj rieky Bodrog, Latorica a Ondava. Najkratšia rieka je Čierna voda, meria 41 km. Latorica a Laborec na východe Slovenska sú prítokmi rieky Bodrog.
Všetky rieky sú najvodnatejšie na jar, keď sa roztápa sneh. Jedinou výnimkou je Dunaj, ktorý je najvodnatejší v lete, keď sa topí ľad v Alpách. Dunaj je najväčšia rieka, ktorá preteká cez územie južného Slovenska a ktorá ústi do Čierneho mora.

Rieky na Slovensku patria do úmoria Čierneho a Baltského mora. Do Čierneho mora patrí väčšina územia. Do Baltského mora ústí rieka Dunajec a Poprad. Poprad sa vlieva v Poľsku do Dunajca a Dunajec sa v Poľsku vlieva do rieky Visly. Ostatné rieky patria do úmoria Čierneho mora. Na Slovensku sú dve hlavné povodia, z ktorých jedno je na západe územia a druhé na východe. Na západe sa rieky vlievajú do Dunaja, ktorý vodu odvádza do Čierneho mora a a rieky z východného povodia sa v Maďarsku vlievajú do Tisy. Najväčšia rieka, ktorá preteká cez územie južného Slovenska je rieka Dunaj. Do Dunaja zo západu priteká rieka Morava, vlieva sa do neho aj rieka Váh, Nitra a Ipeľ. Rieka Tisa má na území Slovenska dve hlavné povodia, povodia Bodrogu a Slanej. Tisa sa v Rumunsku vlieva do Dunaja.

Najväčsie rieky na Slovensku:

- Váh - dĺžka 403 km, pramení Čierny Váh – Kráľova hoľa, Biely Váh – pod Kriváňom
- Dunaj - dĺžka na území SR 172 km, pramení Nemecko, Čierny les, cez Slovensko len preteká
- Morava - dĺžka na území SR 119 km, pramení Česko, Kralický Snežník
- Nitra - dĺžka 197 km, pramení Malá Fatra
- Hron - dĺžka 298 km, pramení Kráľova hoľa
- Ipeľ - dĺžka 232 km, pramení Veporské vrchy
- Tisa - dĺžka na území SR 7 km
- Slaná - dĺžka na území SR 110 km, pramení Stolické vrchy
- Hornád - dĺžka na území SR 193 km, pramení Kráľova hoľa
- Torysa - dĺžka 129 km, pramení Levočské vrchy
- Hnilec - dĺžka 89 km, pramení Kráľova hoľa
- Dunajec - dĺžka na území SR 17 km

Jazerá a vodné nádrže:

Okrem riek je na Slovensku veľa priehrad a jazier.

Jazerá:

Jazerá sú vodné nádrže, ktoré vznikli prirodzene. Len vo Vysokých Tatrách sa nachádza okolo 175 plies. Plesá sú jazerá, ktoré vznikli ľadovcovou činnosťou (ústupom horského ľadovca).

- najväčšie a najhlbšie jazero: Veľké Hincovo pleso, rozloha 20 hektárov, hĺbka 53 metrov
- najvyššie položené jazero: Modré pleso vo Vysokých Tatrách vo výške 2157 m n.m.
- tatranské jazerá: Štrbské pleso, Popradské pleso, Skalnaté pleso, Zbojnícke pleso, Velické pleso, Žabie, Krivánske zelené pleso, Roháčske plesá a ďalšie
- v Nízkych Tatrách: Vrbické pleso, hlboké 4 m
- vo Vihorlatských vrchoch: Morské oko alebo Vinné jazero
- v Spišskej Magure: Jezerské jazero

Vodné nádrže:

Okrem prirodzených vodných nádrží sú na Slovensku aj umelé vodné nádrže. Sú to rybníky a priehrady, v okolí Banskej Štiavnice boli v 18. a 19. storočí vybudované tzv. tajchy – ich voda slúžila na pohon čerpadiel. Účel priehrad je hydroenergetický, protizáplavový, na zavlažovanie, rekreáciu, alebo zásobovanie pitnou vodou.

- najväčšie rybníky: Senné a Hrhovské rybníky
- najviac priehrad: na najdlhšej rieke Slovenska Váh, napr. Liptovská Mara pri Liptovskom Mikuláši alebo Sĺňava v Piešťanoch, Kráľová, Nosice a ďalšie iné
- veľké a známe priehrady: Oravská priehrada na severe krajiny (na sútoku Bielej a Čiernej rieky Oravy, pri Námestove) a Zemplínska Šírava na východe (na rieke Laborec, pri meste Michalovce, rekreačné strediská - Kaluža, Biela hora, Hôrka, Klokočov, Paľkov a Medvedia), Ružín na rieke Hornád, Domaša na rieke Ondave, Senecké jazerá na západe Slovenska, Zlaté piesky v Bratislave, Zelená voda, Vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji, Vodné dielo Žilina na Váhu a iné
- najznámejšie tajchy: Počúvadlo a Richňavské jazerá a iné

Minerálne vody:

V riečnych usadeninách Dunaja v oblasti Žitného ostrova sa nachádzajú najväčšie zásoby pozemných vôd na Slovensku. Podzemná voda sa delí na 3 druhy:

1. krasová voda - nachádza sa v jaskyniach
2. minerálna voda
3. termálna voda - najteplejšia termálna voda v SR je v Podhájskej (80 stupňov)

Slovensko je bohaté na minerálne a termálne vody. Tie vyvierajú z prameňov.

Minerálna voda:

Minerálna voda vzniká presakovaním cez horniny, z ktorých priberajú minerálne látky. Na Slovensku sa nachádza až 1 470 miest, odkiaľ vyviera minerálna voda.

Najznámejšie minerálne pramene, ktorých voda sa plní do fliaš ako prírodná stolová voda:
- Salvator, Kláštorná, Slatina, Rajec, Mitická, Santovka, Budiš a iné
Liečivé minerálne vody, ktoré sa taktiež plnia do fliaš a predávajú:
Cígeľka, Korytnica, Fatra a iné

Termálna voda:

Vody nazývame termálne vtedy, ak je ich teplota vyššia ako 15 stupňov C. Hypertermálne vody majú teplotu viac ako 42 stupňov C.

Pri termálnych prameňoch boli vybudované kúpele, v ktorých sa dodnes liečia rôzne ochorenia a zároveň slúžia aj na relaxačné pobyty. Minerálne a termálne vody sú v 17 najvýznamnejších kúpeľoch na Slovensku. Patria sem kúpele:
- v Piešťanoch, Bojniciach, Smrdákoch, Dudinciach, Turčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach, Kováčovej, Korytnici, Bardejove, Vyšných Ružbachoch a ďalšie
- vyhľadávané sú i termálne kúpaliská, napr. Vrbov, Bešeňová, ...

V Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach lieči voda choroby pohybovej a nervovej sústavy. Voda v Piešťanoch dosahuje až 70 stupňov C. Poruchy krvného tlaku, nervové a duševné ochorenie lieči termálna voda vo Vyšných Ružbachoch. V Turčianskych Tepliciach sa liečia choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek. V Smrdákoch sa liečia kožné ochorenia.

Znečistenie vôd a ich ochrana:

Človek svojou činnosťou znečisťuje väčšinu vôd v slovenských riekach a aj podzemné vody.

Znečisťuje ich najmä:
- vypúšťaním odpadových vôd
- poľnohospodárskou činnosťou
- potravinárskou výrobou
- chemickou výrobou
- splaškovými vodami

Prírodu aj vrátane vody by si mal človek chrániť!

Štrbské pleso Popradské pleso Tajchy v Štiavnických vrchoch Rieka Dunaj Rieka Váh Rieka Dunajec Bardejovské kúpele Kúpele Rajecké Teplice Thermal Park Bešenová