VOJANY - "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany"

VOJANY - "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany"

Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality verejného osvetlenia v obci Vojany. Pri realizácii projektu budú použité moderné technológie osvetlenia, najmä úsporné svietidlá a regulovaná intenzita osvetlenia. 

Obec Vojany získala na realizáciu tohto nákladného projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 170 532,79 EUR, čo predstavuje 95% z celkových nákladov na projekt, plánovaných v celkovej výške 179 508,20 EUR. Obec Vojany spolufunancuje projekt z vlastných zdrojov sumou 8 975,41 EUR, teda 5% z celkových nákladov na projekt.

Projekt bol ukončený v Marci 2015.