Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Akreditované vysokoškolské štúdium (denné/externé) s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druh...
www.goethehb.eu

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMvs ponúka záujemcom o vysokoškolské štúdium akreditovaný bakalársky aj magisterský študijný program Verejná správa v študijnom odbore 3.3.5 Ver...
www.vsemvs.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. História a súčasnosť školy, vedenie, katedry a kliniky, publikačná činnosť.


www.uvm.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Poskytovanie vysokoškolského vzdelania a rozvíjanie poznania na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce.


www.ukf.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.

Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov.


www.vssvalzbety.sk
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Súkromná škola otvára každý rok bakalárske štúdijné programy: medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo. Druhý stupeň-ma...
www.sevs.sk

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.


www.vsm.sk