Vysoké školy sa môžu uchádzať o milióny z eurofondu

Vysoké školy sa môžu uchádzať o milióny z eurofondu

Podpora je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podpora je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 15. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Od ďalších peňazí možno očakávať vytváranie nových študijných programov vo svetovom jazyku a výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií SAV.

Ďalšou oprávnenou aktivitou je podpora nových doktorandov na vysokých školách a ústavoch SAV, alebo podpora mobilít medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom. Cieľom je tiež zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko i programy doktorandského vzdelávania vytvorené na princípe spájania najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.