InterStudy, s.r.o.
InterStudy, s.r.o.

Špecializovaná agentúra so širokou ponukou jazykových kurzov (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina) v 14 krajin...
www.interstudy.sk

Vzdelávacia agentúra AMOS-K
Vzdelávacia agentúra AMOS-K

Rekvalifikačné kurzy - kozmetička, kaderníčka, manikúra, pedikúra, vizážistka, kuchár, čašník, barman, nechtový design. Získané osvedčenie spĺňa kv...
www.amosk.sk

Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín

História školy, informácie o škole, možnosti štúdia, fotoalbum, novinky, učebné plány, krúžky, úspechy školy.


www.soulotn.edupage.org
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Akreditované vysokoškolské štúdium (denné/externé) s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druh...
www.goethehb.eu

Centrum voľného času Košice

Školské zariadenie, podporovanie mimoškolských aktivít, záujmové kluby a krúžky pre deti a mládež, organizovanie akcií.


www.rcm.sk
ABER s.r.o.
ABER s.r.o.

Preklady a tlmočenie vo všetkých bežných jazykoch aj so súdnym overením a grafickým spracovaním.


www.aber.sk

Škola Rainbow
Škola Rainbow

Súkromná jazyková škola, kurzy angličtiny, nemčiny a francúzštiny. Prípravné kurzy na maturitu, na prijímačky na VŠ, Business English kurzy.


www.jazykovaskola-dolnykubin.sk
EuroTREND 21 s.r.o.
EuroTREND 21 s.r.o.

Jazykové kurzy, jazykové pobyty v zahraničí, juniorské jazykové pobyty, preklady. Profesionálny prístup, výber zaujímavých lokalít, osobný prístup....
www.eurotrend21.sk

Jazyková škola CHARLOT Trenčín
Jazyková škola CHARLOT Trenčín

Špecializujeme sa na výučbu anglického jazyka 4x rýchlejšie pomocou dynamickej , konverzačnej Callanovej metódy vo firmách, v skupinkových kurzoch...
www.charlot.sk

WINGS - interaktívna jazyková škola

Súkromná jazyková škola s modernými výučbovými technológiami. Jazykové kurzy pre deti od 4 rokov, mládež, dospelých. Individuálna výučba, firemné v...
www.wingschool.eu

Agentúra JASPIS s.r.o.
Agentúra JASPIS s.r.o.

Účtovníctvo, mzdy, počítače, profesie, gastronómia. Profesionálni lektori z praxe, efektívna dĺžka kurzov, individuálny prístup, platba na splátky,...
www.jaspis.sk

BOZPO, s.r.o.
BOZPO, s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana pri práci. Bezpečnosť technických zariadení, protipožiarna ochrana, pracovná zdravotná služba.


www.boz.sk
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popredné akreditované vzdelávacie stredisko organizujúce počítačové kurzy a školenia, rekvalifikačné IT kurzy a tréningy pre začiatočníkov. Organiz...
www.itlearning.sk

Haskom, s. r. o.

Školenia zamestnancov o BOZP, komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvanie...
www.haskom.sk

Stredná odborná škola záhradnícka

Študijné odbory, odborné podujatia, predmety, vedenie školy, všeobecné vzdelávanie, odporné a voliteľné predmety, pomaturitné štúdium, vidiecka tur...
www.szaspn.sk

Súkromná stredná odborná škola podnikania Žilina

Súkromná stredná odborná škola, odborné vzdelávanie v odbore podnikanie. Príprava na vysoké školy právnického a ekonomického zamerania.


www.ssosza.sk
Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná. Organizačná štruktúra, fotogaléria, úspechy študentov, študijné a učebné obory, história školy.


www.sosd-ba.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. História a súčasnosť školy, vedenie, katedry a kliniky, publikačná činnosť.


www.uvm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMvs ponúka záujemcom o vysokoškolské štúdium akreditovaný bakalársky aj magisterský študijný program Verejná správa v študijnom odbore 3.3.5 Ver...
www.vsemvs.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Poskytovanie vysokoškolského vzdelania a rozvíjanie poznania na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce.


www.ukf.sk
Slovakian Manager Academy s.r.o.
Slovakian Manager Academy s.r.o.

Štúdium Master of Business Administration v slovenskom a v anglickom jazyku. Na prax orientované štúdium, dištančnou, miestou, jazykovou a časovou...
www.sma.sk

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

SSUŠAT je prvou školou animovanej tvorby na Slovensku, ponúka 4-ročné denné maturitné štúdium a 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odboroch...
www.uat.sk

Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

Naša škola je zameraná profilom na hotelové, reštauračné služby, cestovný ruch a obchod. Tomu zodpovedajú i študijné odbory – hotelová akadémia, pr...
www.ssoutt.sk

Dipos s.r.o.

Predaj učebných pomôcok, školského nábytku a zariadenia, didaktickej techniky a ostatného sortimentu školám a školským zariadeniam.


PORTER, s.r.o.
PORTER, s.r.o.
Zverte preklady profesionálom! Preklady až do 40 jazykov za bezkonkurenčné ceny! Tlmočníctvo v 40 svetových jazykov.
www.porter.sk
A.B.I.E.S. s.r.o.
A.B.I.E.S. s.r.o.

Profesionálne preklady a tlmočenie všetkých európskych a svetových jazykov + ich kombinácií, odborné texty, aj úradne overené (súdne). Notár vedľa....
www.translating.sk

Langster s.r.o.
Langster s.r.o.

Prekladateľské služby pre firmy. Zabezpečujeme jazykové preklady dokumentov medzi všetkými svetovými jazykmi spolu s kompletnými doplnkovými služba...

Hulic spol. s r.o.
Hulic spol. s r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch, kancelária súdnych prekladateľov. Certifikované preklady a tlmočenie ISO 9001:20...
www.hulic-preklady.sk

Ing. Martin Oravec - MOCAJ
Ing. Martin Oravec - MOCAJ

Výučba anglického jazyka. Všetky stupne pokročilosti, vrátane prípravy na FCE a TOEFL. Kurzy pre dospelých a mládež, kurzy pre jednotlivcov a kurzy...
www.theenglishclub.sk

InterStudy, s.r.o.
InterStudy, s.r.o.

Špecializovaná agentúra so širokou ponukou jazykových kurzov (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina) v 14 krajin...
www.interstudy.sk

EuroTREND 21 s.r.o.
EuroTREND 21 s.r.o.

Jazykové kurzy, jazykové pobyty v zahraničí, juniorské jazykové pobyty, preklady. Profesionálny prístup, výber zaujímavých lokalít, osobný prístup....
www.eurotrend21.sk

English4You – Ing. Natália Verešová
English4You – Ing. Natália Verešová

Výučba jazykov, anglický jazyk, nemecký jazyk, intenzívne kurzy, native speakers, detské kurzy, kurzy pre seniorov, konverzácia, konverzácia mierne...
www.english4you.sk

Berlitz Slovakia s.r.o.
Berlitz Slovakia s.r.o.

Individuálne, skupinové, firemné a detské jazykové kurzy v 17 jazykoch po celom Slovensku, aj online výučba cez internet. Intenzívne kurzy „Úplné p...
www.berlitz.sk

Moonlight camp - kurzy pre deti
Moonlight camp - kurzy pre deti

Organizovanie kurzov herectva a 1. pomoci pre deti od 7 do 15 rokov. Máte záujem rozvíjať u Vašich detí komunikačné schopnosti a vystupovanie? Chce...
www.moonlightcamp.sk

EDU-LAND s. r. o.
EDU-LAND s. r. o.

Ak chcete byť krásna a príťažlivá a túžite ovládať tajomstvo profesionálneho líčenia, splňte si svoj sen. Vyberte si z pestrej ponuky kurzov líčeni...
www.beauty.kurzy-skolenia.com

Stredná odborná škola potravinárska

Odborná potravinárska škola. História, vybavenie školy, študijné odbory, školské prevádzky, výrobky, pedagogický zbor, aktivity školy, fotogaléria,...
www.soupotr.sk

Stredná Odborná Škola - Elektrotechnická
Stredná Odborná Škola - Elektrotechnická

Sme stredná odborná škola s dlhoročnou tradíciou v príprave študentov na povolanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva a ekonomiky. Naším študen...
www.sosematej.sk

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Súkromná škola otvára každý rok bakalárske štúdijné programy: medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo. Druhý stupeň-ma...
www.sevs.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.

Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov.


www.vssvalzbety.sk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.


www.vsm.sk
Súkromná základná umelecká škola Zvolen

Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - poskytovanie alternatívneho hudobného a tanečného vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odb...
www.hts.sk

Súkromná základná umelecká škola

Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.


www.fernezova.orava.sk
BSR Preklady, s.r.o.

Preklady z/do angličtiny, češtiny, francúzštiny, holandčiny, chorvátčiny, nemčiny, ruštiny a srbčiny vrátane prekladov vyhotovených súdnym preklada...
www.berecky.sk

TLMOCNIK Translations
TLMOCNIK Translations s. r. o.
Komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby. Preklady, simultánne a konzekutívne tlmočenie, chuchotage - tlmočenie...
www.tlmocnik.sk
Mgr. Elena Volčková - PRO HUMAN CAPITAL
Mgr. Elena Volčková - PRO HUMAN CAPITAL

Jazykové kurzy AJ, NJ, FJ, poľština, ruština, rumunčina, taliančina, arabčina - všeobecné, odborné, šité na mieru jednotlivca /skupiny. Intenzívne,...
www.prohumancapital.sk

International House Bratislava, s.r.o.
International House Bratislava, s.r.o.

Sme členom celosvetovej siete jazykových škôl. V našich jazykových kurzoch vyučujú kvalifikovaní lektori komunikatívnou metódou, na vyšších úrovnia...
www.ihbratislava.sk

IVEGA LEARNING CENTER, s. r. o.
IVEGA LEARNING CENTER, s. r. o.

Jazykové kurzy angličtiny pre verejnosť a firmy. Skupinová a individuálna výučba pre deti a dospelých. Akreditácia MŠ SR. Prekladateľské služby z/d...
www.ivega.sk