Železničná a cestná doprava

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

SR spravujú 6 877 km koľají normálneho, širokého a úzkeho rozchodu tratí a 1 923 km tratí so zabezpečovacím zariadením. Ďalej majú v správe 1 159 priecestí so signalizáciou, 8 773 výhybiek, 76 tunelov s dĺžkou 43,3 km, 2 283 mostov s dĺžkou 46,7 km a 2 344 železničných priecestí. Spoločnosť ŽSR je podľa zákona prevádzkovateľom dráh na území Slovenska.

Medzi najdôležitejšie železničné trate možno považovať úseky Bratislava – Kúty, Bratislava – Žilina, Žilina – Košice a Bratislava – Štúrovo. Slovenská železničná sieť je napojená na susedné krajiny a je súčasťou európskych železničných koridorov. Existujú priame medzinárodné spojenia s Viedňou, Varšavou, Budapešťou, Bukurešťou, Moskvou, Kyjevom a Prahou.

Vlaková doprava na Slovensku:

Vlaková doprava zabezpečuje dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú. Vnútroštátne vlaky premávajú po železnici, ktorá ale nevedie do všetkých dedín a miest, na niektoré miesta nie je možná doprava vlakom, ale len autobusom. Cestovné lístky sa kupujú na vlakových staniciach. Vo vlaku ich označí sprievodca. Na Slovensku premávajú aj rýchliky verejnej vlakovej dopravy. Vlaková doprava poskytuje transfer aj v noci.

Cestovanie rýchlikom: - z Bratislavy do Popradu – Tatier sa dopravíte rýchlikom Slovenko a Gerlach približne za 4 hodiny, na rýchliku Zemplín, Liptov, Spišan a Považan, Váh, Kriváň alebo Cingov za 4,45 hod, lístok vás bude stáť od 14,92 Eur 
- všetko tieto rýchliky realizujú dopravu aj do Košíc, kde sa dostanete najskôr približne za 5,15 hod. rýchlikom Slovenka alebo Gerlach. Trasa rýchlika Gerlach vedie z Viedne do Košíc. Inými rýchlikmi trvá transfer 6 a viac hodín. Za cestovný lístok za dopravu do Košíc zaplatíte okolo 18,64 Eur
- z Bratislavy do Banskej Bystrice sa dopravíte rýchlikom Horehronec, ktorý pokračuje do Košíc alebo rýchlikom Slatina, ktorý má konečnú v Banskej Bystrici. Trvanie cesty je podobné ako autobusovou verejnou dopravou, približne 3,5 hodiny, lístok vás bude stáť okolo 10 Eur
- z Bratislavy do Viedne uskutočňujú vlaky častú dopravu približne po hodine. Zvýhodnený spiatočný lístok EURegio WIEN TICKET do Viedne z Bratislavy ponúkame za 14 €. V ponuke sú aj lístky z iných slovenských miest. Dajú sa kúpiť aj cez internet. Ak plánujete cestovať viedenskou MHD, v pokladniciach sa dá zabezpečiť lístok EURegio WIEN TICKET Z100, ktorý zahŕňa jeden zvolený deň cestovania MHD v prvej tarifnej zóne (označovanej Z 100).

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.: www.slovakrail.sk
Železnice Slovenskej republiky: www.zsr.sk
E-mail: info@slovakrail.sk

CESTNÁ DOPRAVA

elková dĺžka cestných komunikácií je 42 993 km. S tvrdým povrchom 37 533 km (vrátane 316 km diaľníc) a s nespevneným povrchom 5 460 km.

Kategórie cestných komunikácií:
- cesty I. triedy, cesty II. triedy, cesty III. triedy, rýchlostné komunikácie, diaľnice (D1, D2, D3, D4)

- najdlhšia diaľnica na Slovensku D1 sa nachádza na trase: Bratislava – Trnava – Hlohovec - Piešťany – Nové mesto nad Váhom - Trenčín – Považská Bystrica - pri Trnave sa z diaľnice D1 dá odbočiť na rýchlostnú cestu R1 do Nitry, rýchlostná cesta R1 pokračuje s prerušeniami do Banskej Bystrice
- diaľnica D1 pokračuje od Ružomberka po Poprad, ďalší úsek je medzi Prešovom a Košicami
- diaľnica D2 sa nachádza medzi Bratislavou a Brnom
- najnovšia na Slovensku je diaľnica Bratislava – Viedeň

Poplatky za použitie diaľnic a rýchlostných ciest sa realizujú prostredníctvom diaľničnej nálepky, ktorá má ročnú/mesačnú resp. týždňovú platnosť, pričom sa zohľadňuje tonáž vozidla. Diaľničnú známku je potrebné nalepiť na predné sklo motorového vozidla, inak je pri doprave neplatná.

Diaľničné známky pre motorové vozidlá do 3,5 tony:
- ročná diaľničná známka – 50 Eur
- mesačná diaľničná známka – 14 Eur
- týždňová diaľničná známka – 10 Eur

Pre vozidlá nad 3,5 tony sa od 1.1.2010 zaviedol elektronický Mýtny systém na diaľniciach, rýchlostných komunikáciách a vybraných cestách I. triedy. Pomerne hustá je i vnútroštátna a medzimestská autobusová sieť. Prostredníctvom medzinárodnej siete EUROLINES je možné cestovať do viacerých destinácií Európy: Prahy, Budapešti, Londýna, Frakfurtu, Paríža, Zürichu, Amsterdamu, Nice, atď.

Cestná doprava: www.eurolines.sk
E-mail: sekretariat@eurolines.sk
Elektonický mýtny systém: www.emyto.sk