Zrealizované projekty mesta PEZINOK

Poskytnuté granty a realizované projekty mesta PEZINOK - ROK 2009

- Základná škola Na Bielenisku získala z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2009 Nadácie Pontis finančný príspevok vo výške 6 429 EUR. Počas letných prázdnin boli vykonané stavebné práce na ploche vonkajšieho futbalového ihriska v areáli ZŠ Na bielenisku, ktoré bolo v zlom technickom stave. Celkový rozpočet projektu je 7 867,04 EUR. Mesto Pezinok prispelo na spolufinancovanie revitalizácie ihriska sumou vo výške 1000 EUR a vypracovaním projektu. Nový školský športový areál budú môcť využívať žiaci všetkých základných škôl v Pezinku, obyvatelia mesta ako aj členovia TJ Baník Pezinok.

- Druhým zrealizovaným projektom je „Zdravá škôlka“ v MŠ Za hradbami. V rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ získala MŠ Za hradbami finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR v sume 3 500,- EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené 3 chladničky, jedálenské stoly a stoličky, zmodernizovalo sa materiálovo – technické vybavenie škôlky a deti získali možnosť stolovať v kultúrnejšom prostredí. Počas druhej fázy projektu boli deťom podávané v zvýšenej miere mliečne výrobky, ovocie, zelenina a bio potraviny (bio tyčinky, nesladené nápoje, bio výživa).

- Z nových projektov bol Mestu Pezinok schválený projekt v rámci výzvy „Zelená pre seniorov“ Nadácie Orange, vďaka ktorému získala akadémia tretieho veku technické vybavenie (počítač, dataprojektor).

- Mesto sa tiež uchádza o dotáciu z Ministerstva kultúry SR projektom „Revitalizácia zámockého parku v Pezinku – výmena vstupnej a bočnej brány“. Celkový rozpočet projektu bol projektantom vyčíslený na 15 195Eur, z toho kofinancovanie mesta – 5 % činí 760Eur.

Viac na: www.pezinok.sk