Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Slovenská akadémia vied, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany
Tel.: 037/633 42 11, 037/633 45 71
Mobil: -
Fax: 037/642 69 31
E-mail: arboretum.mlynany@savba.sk
Web: www.arboretum.sav.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- odborný výklad
- vypracovanie projektov, štúdií a expertíz v odbore záhradná architektúra a úprava krajiny
- realizácia parkových a záhradných úprav, presádzanie a predaj vzrastlých stromov
- predaj sadeníc okrasných drevín podľa ponukového listu


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarsky, ruskyVzdialenosti:

Zlaté Moravce
Levice
Nitra


Popis zariadenia:

"Zelená živá mapa sveta" - asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905).

Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.

Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Arborétum Mlyňany 1 Arborétum Mlyňany 2 Arborétum Mlyňany 3