Záhrady

ZOO Stropkov

ZOO StropkovShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Hlavná 48, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/742 35 85
Mobil: 0903 04 82 63, 0910 17 53 88
Fax: -
E-mail: -
Web: www.zoostropkov.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: IV - X
Otváracie hodiny Po-Pi:

April - Jún: 10:00 - 17:00
Júl - August: 10:00 - 18:00 
September - Október: 10:00 - 17:00 


Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:
Areál ZOO parku v Stropkove je situovaný na východe Slovenska v centre mesta Stropkov na hlavnom ťahu medzi Ukrajinou a Poľskom
Služby:
 • kŕmenie zvierat
 • detské ihrisko
 • útulok pre psíka

Možnosti športového vyžitia:
 • detské ihrisko

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:
Bardejov - Stropov   48 km
Popis zariadenia:

Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Tá sa neskôr premenovala na zoopark. V súčasnosti je táto malá zoo so svojou veľkou ponukou jedinou svojho druhu na Slovensku. Nielenže predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach, ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Návštevníci sa môžu potešiť aj krásou vzácnych rastlín, kríkov a stromov.

Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat. Jeho bezbariérové prostredie je vhodné aj pre telesne postihnutých. Toto populárne zariadenie ponúka po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych a využitie voľného času pre deti mládež i dospelých v prostredí krásnej prírody.


Oznamy:

Zaujímavé odkazy 
www.zoostropkov.sk/?zoo-park-stropkov=odkazy-zoostropkov&lang=sk

Fotogaléria

ZOO Stropkov 1 ZOO Stropkov 2 ZOO Stropkov 3 ZOO Stropkov 4 ZOO Stropkov 5 ZOO Stropkov 6 ZOO Stropkov 7 ZOO Stropkov 8 ZOO Stropkov 9 ZOO Stropkov 10 ZOO Stropkov 11 ZOO Stropkov 12 ZOO Stropkov 13
Arborétum Mlyňany

Arborétum MlyňanyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Slovenská akadémia vied, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany
Tel.: 037/633 42 11, 037/633 45 71
Mobil: -
Fax: 037/642 69 31
E-mail: arboretum.mlynany@savba.sk
Web: www.arboretum.sav.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- odborný výklad
- vypracovanie projektov, štúdií a expertíz v odbore záhradná architektúra a úprava krajiny
- realizácia parkových a záhradných úprav, presádzanie a predaj vzrastlých stromov
- predaj sadeníc okrasných drevín podľa ponukového listu


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarsky, ruskyVzdialenosti:

Zlaté Moravce
Levice
Nitra


Popis zariadenia:

"Zelená živá mapa sveta" - asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905).

Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.

Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Arborétum Mlyňany 1 Arborétum Mlyňany 2 Arborétum Mlyňany 3
ZOO Spišská Nová Ves

ZOO Spišská Nová VesShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/44 626 31
Mobil: -
Fax: 053/44 626 31
E-mail: zoosnv@zoosnv.sk
Web: www.zoosnv.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: apríl - október
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
 • výstavné služby
 • možnosť adopcie zvierat
 • jazda na koni
 • stánky s občerstvením
 • predaj suvenírov
 • detské ihriská

Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:
anglicky, nemecky, rusky

Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi sa rozkladá na ploche 8 ha v juhovýchodnej časti mesta. Je najmladšou zoologickou záhradou popri zoologických záhradách na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach, avšak to neuberá na jej kráse. Areálom ZOO preteká potôčik, čo krásne dotvára scenériu areálu záhrady. Množstvo drevín poskytuje príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Jazero, výrazný prvok v kompozícii záhrady, vytvára podmienky na prirodzený vývoj spoločenstiev kačíc, ako aj ostatných voľne žijúcich druhov jedincov, ochraňuje a udržiavažiava ich biotop.

Naša Zoologická záhrada bola založená v máji 1989 jej prvým riaditeľom Karolom Dzurikom st.. Mestský park bol zrekonštruovaný a postupne v ňom pribúdali rôzne druhy zvierat. V októbri 1989 získala ZOO od Ministerstva kultúry SR oprávnenie na chov chránených druhov živočíchov. Od 1.1.2000 sa stala príspevkovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves. Sme členmi UCSZ (Únie českých a slov. ZOO) a SAZZ (Slovenskej asociácie ZOO). Sme zaradení do 4 Európskych chovných programov. V súčasnosti je počet zvierat okolo 200 a 60 druhov.

Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat - leopard perzský, či tiger ussurijský. Ďalšími zaujímavými cudzokrajnými zvieratami sú ťava dvojhrbá, mandril pestrý, šimpanz, lama alpaka, lama krotká, pony shetlandský, jaguár americký, kapybara močiarna, mačka slaništná a iné. Z domácej fauny chováme medveďa hnedého, rysa ostrovida, myšiaka hôrneho, bažanty rôzneho druhu a iné.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

ZOO Spišská Nová Ves 1 ZOO Spišská Nová Ves 2 ZOO Spišská Nová Ves 3 ZOO Spišská Nová Ves 4 ZOO Spišská Nová Ves 5 ZOO Spišská Nová Ves 6 ZOO Spišská Nová Ves 7 ZOO Spišská Nová Ves 8 ZOO Spišská Nová Ves 9 ZOO Spišská Nová Ves 10 ZOO Spišská Nová Ves 11 ZOO Spišská Nová Ves 12
ZOO Košice

ZOO KošiceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zoologická záhrada, Široká 31, 040 06 Košice - Kavečany
Tel.: 055/63 315 17, 055/63 381 03, 055/63 381 04
Mobil: -
Fax: 055/63 391 53
E-mail: riaditel@zookosice.sk
Web: www.zookosice.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- výstavné služby
- jazda na poníkoch
- kultúrne programy
- prezentačné dni
- sprievodcovské služby pre vopred dohodnuté skupiny
- občerstvenie
- detské ihriská


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Popis zariadenia:

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach. ZOO Košice sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam.

V ZOO Košice v súčasnosti návštevníci môžu obdivovať 151 druhov zvierat z 5 kontinentov v celkovom počte 845 jedincov. Prvým chovaným zvieraťom v ZOO Košice bol huculský kôň. Tento druh patrí k najúspešnejším chovateľským výsledkom ošetrovateľov ZOO. Celkove bolo odchovaných viac ako 80 žriebät, čo prispelo k záchrane tohto jediného nášho autochtónneho druhu koní. Od roku 1996 je chov huculských koní v ZOO Košice zaradený do Genofondu SR. Huculské kone sa využívajú v hypodrome, intenzívne sa pripravuje ich využitie na hipoterapiu. V areáli ZOO majú celoročne vyčlenenú plochu o rozlohe cca 11 ha mimo návštevnej zóny, ktorá im umožní zachovať si typické povahové vlastnosti: otužilosť, nenáročnosť a dobrý vzťah k ľuďom. Veľmi úspešne sa tiež chovajú a rozmnožujú aj ďalší chránení reprezentanti karpatskej fauny, ale tiež zvieratá z Ázie, Afriky, Austrálie aj amerického kontinentu. Medzi atraktívne a vzácne zvieratá chované v ZOO patria tiež medveď hnedý (odchov pätorčiat je zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov), pavián pláštikový, rys ostrovid, kôň Przewalského, pony shetlandský, zebra Chapmanova, pštros emu, jak tibetský, ale aj zástupcovia dravcov, sov, vodného vtáctva, okrasnej hydiny, papagájov, aj pôvodných druhov hospodárskych zvierat. Pri vchode do ZOO je vybudované exotárium a minivivárium. V jeho priestoroch návštevník môže pozorovať pytóna tmavého, kajmana okuliarnatého, leguána zeleného, veľhadovca kubanského. Veľkému obdivu sa tešia aj rôzne druhy exotických papagájov a akvarijných rýb. V priestoroch exotária sú chované aj malé opičky tamaríny pinčie, ktoré svojím pohybovým prejavom určite zaujmú návštevníkov. Od mája 2000 je vybudovaný letný výbeh pre korytnačky, v ktorom sa chovajú korytnačky vodné aj suchozemské.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

ZOO Košice 6 ZOO Košice 5 ZOO Košice 4 ZOO Košice 3 ZOO Košice 2 ZOO Košice 1
ZOO Bratislava

ZOO BratislavaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava
Tel.: 02/6542 0985, 02/6010 2111
Mobil: -
Fax: 02/6542 1868
E-mail: zoo@zoobratislava.sk
Web: www.zoobratislava.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- výstavné
- DinoPark
- štyri bufety so stolovaním v prírodnom štýle otvorené od 1. apríla do 31. októbra
- ZOO shop s pestrou paletou propagačného materiálu a suvenírov otvorený od 1. apríla do 30. septembra (kúpou tovaru prispievate na chova našich zvierat)
- dve detské ihriská
- víkendové vozenie na poníkoch od 1. apríla do 31. októbra


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Popis zariadenia:

Hlavné činnosti:

- chov a záchrana ohrozených druhov živočíchov
- vedecko-výskumná práca
- rehabilitácia zranených a vyčerpaných živočíchov z našej prírody v Rehabilitačnej stanici ZOO Bratislava
- vzdelávanie verejnosti s cieľom nenásilnou formou vytvárať a upevňovať v ľuďoch zodpovednosť voči prírode prostredníctvom besied o zvieratách, náučných panelov a menoviek zvierat, podujatí a programov ekologickej výučby pre školy
- vytváranie podmienok pre odpočinok a celodennú rekreáciu

Dinopark v ZOO Bratislava

Unikátna expozícia druhohorných plazov v strednej Európe sa nachádza v bratislavskej ZOO a má rozlohu 3 ha. V lesnom prostredí je umiestnených 22 modelov dinosaurov v životnej veľkosti, ktoré sú ozvučené a 1 z nich je aj pohyblivý.

Modely sú riadené vlastným počítačom a poháňané vzduchotechnikou. Celý komplex je synchronizovaný centrálnym počítačom. Celkovo sa v DinoParku nachádza 14 scén simulujúcich život v druhohorách. Súčasťou expozície je detské paleontologické ihrisko a náučný chodník a 3 D kino o vývoji života na Zemi. Od 1. mája 2006 je v DinoParku umiestnená - 200 mil. rokov stará - druhohorná rastlina WOLLEMI PINE.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

ZOO Bratislava 3 ZOO Bratislava 1 ZOO Bratislava 2 ZOO Bratislava 6 ZOO Bratislava 4 ZOO Bratislava 5
ZOO Bojnice

ZOO BojniceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Tel.: 046/540 29 75
Mobil: -
Fax: 046/540 32 41
E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk
Web: www.zoobojnice.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

prezentačné


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarsky, ruskyVzdialenosti:

Prievidza 6 km


Popis zariadenia:

Založená: v roku 1955

Rozloha: 42 ha

Expozicná časť: 20 ha

Najvýznamnejšie chovateľské úspechy v histórii: 120 anakond žltých (Eunectes notaeus), 10 pytónov kráľovských (Python regius), 243 emu hnedých (Dromiceius novaehollandiae), 66 nandu pampových (Rhea americana), 7 pelikánov ružových (Pelecanus onocrotalus), 16 krasiek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha), 10 orlov stepných (Aquila rapax nipalensis), 8 ár modrožltých (Ara ararauna), 8 ár zelenokrídlych (Ara chloroptera), 2 kariamy červenozobé (Cariama cristata), 4 plameniaky čílske (Phoenicopterus chilensis), 3 uškáne bielokrké (Crossoptilon mantchuricum), 67 rysov ostrovidov (Lynx lynx), 3 tigre sumatrianske (Panthera tigris sumatrae), 9 leopardov perzských (Panthera pardus saxicolor), 11 kulanov (Equus hemionus kulan), 2 kiangy (Equus kiang), 4 kone Przewalského (Equus przewalskii), 26 zebier Chapmanových (Equus burchelli chapmanni), 4 zebry Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), 6 antilop bongo (Boocercus euryceros), 8 kudu veľkých (Tragelaphus strepsiceros), 1 sob polárny (Rangifer tarandus), 1 sajga tatárska (Saiga tatarica), 5 zubrov európskych (Bison bonasus), 9 kozorožcov sibírskych (Capra ibex sibirica), 27 kozorožcov kaukazských (Capra caucasica severtzovi)..

Počet druhov v Európskych chovných programov (EEP): 25

Počet druhov v Európskych plemenných knihách (ESB): 20

Špecializácia: ZOO Bojnice patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, tj. bez vyhranenej špecializácie. V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi ostrovidovi, bežcom a horským kozám.

HISTÓRIA

Zoologická záhrada Bojnice vznikla na základe uznesenia Rady KNV v Nitre číslo 215/1954-R zo dňa 28. decembra 1954. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách a vo svete tak vznikla od 1. januára 1955 aj prvá zoologická záhrada na Slovensku, s tým, že pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.

Samotný vznik zoologickej záhrady je veľmi úzko spojený s vtedy existujúcim Krajským nitrianskym múzeom v Bojniciach, jeho riaditeľom Floriánom Hodálom a vychádzal zo skutočnosti, že už v roku 1943 bol obyvateľom hradnej priekopy okolo Zámku diviak „Mišo“ - dar lesníka z Kľačna vtedajšiemu vedeniu lesného hospodárstva v Bojniciach. Neskôr k nemu pribudla srnčia zver a jeleň „Paľo“.

Na túto skutočnosť neskôr nadviazali pracovníci Krajského nitrianskeho múzea Bojnice, keď v priestoroch pri Zámku vytvorili živý zoologický kútik ako súčasť prírodovedného oddelenia múzea. Ohlas návštevníkov bol veľký, a tak chýbal už len krôčik, aby skrsla myšlienka samostatnej zoologickej záhrady ako prvej na Slovensku. Zanietený nápad profesora Floriána Hodála našiel podporu aj na KNV v Nitre, a tak mohlo napokon 1. januára 1955 dôjsť k vytvoreniu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach.

Dvadsiateho januára 1955 bol v denníku Práca uverejnený oznam o vypísanom súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach. Prihlásili sa traja záujemcovia, z nich bol od 1. marca 1955 za riaditeľa menovaný Ing. Gustáv Cmarko. Druhému účastníkovi súbehu Jánovi Kalužovi bolo ponúknuté miesto zootechnika. On aj túto ponuku od 1. mája 1955 prijal. Okrem týchto dvoch boli od 14. mája 1955 prvými pracovníkmi záhrady v Bojniciach Júlia Lajošová ako účtovníčka, Štefan Hanzel ako technický vedúci, Ján Ťažiar ako ošetrovateľ zvierat, Gustáv Blaho ako ošetrovateľ zvierat a Ján Béreš ako nočný strážnik.

V prvých rokoch existencie zoologickej záhrady prichádzala do Bojníc pomoc od mnohých podnikov, závodov, družstiev, vedeckých inštitúcií, škôl. Tak napríklad pracovníci Kovosmaltu Trnava v nadpláne vyrobili pre ZOO pletivo na ohradu pre zvieratá, Štátny majetok Prievidza zabezpečil pravidelnú dodávku zeleniny do ZOO, do Zoologického ústavu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene putoval z Bojníc mladý diviak, zo Šafárikova darovali do Bojníc divú mačku. Úzka spolupráca bola nadviazaná s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre, Helmintologickým ústavom SAV v Košiciach.

V priebehu histórie ZOO Bojnice sa menili i jej zriaďovatelia. Z KNV v Nitre prešla zriaďovateľská úloha na ONV - odbor kultúry v Prievidzi, neskôr na Ministerstvo kultúry SR a napokon od 1. 1. 1998 na Ministerstvo životného prostredia SR. V oblasti vzdelávania velkú úlohu zohralo zriadenie a otvorenie zooškoly. Stalo sa tak 21. novembra 1979 pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Dnes sa v nej ročne vystriedajú tisíce účastníkov rôznych vzdelávacích podujatí.

Významnou osobnosťou pri vzniku ZOO Bojnice a vôbec v jej histórii bol profesor Ján Kaluža. Ako už bolo uvedené bol jedným z účastníkov súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach a napokon sa stal zootechnikom. Do ZOO nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu a na Pedagogickej škole v Trnave. A napokon sa stal významnou osobnosťou v histórii ZOO Bojnice. Stopy jeho pôsobenia nájdeme v každej oblasti činnosti záhrady. Bol presadzovateľom zásady, aby v druhoch chovaných zvierat platilo: „...že sa tu nechceme zveriť iba náhode, ale chceme a musíme mať svoj cieľ. Naším hlavným cieľom bude naša čsl. fauna, ktorá je dosť bohatá, zaujímavá a pritom pomerne málo známa.“. Upozorňoval tiež na skutočnosť, že „...starosti nám robí slovenská odborná terminológia, ktorá nie je ešte ustálená“. Vyzval slovenské vysoké školy, aby: „..nám dali konkrétnu náplň spolupráce s nimi, prípadne i samostatnej vedeckej práce v zoo.“. A popritom pri svojej funkcii zootechnika, neskôr zoológa zohrával významnú úlohu vo vzdelávaní pracovníkov ZOO i širokej verejnosti, pri propagácii činnosti ZOO i na ďalších úsekoch.

13. januára 1960 prišiel do ZOO Bojnice list zo ZOO Bratislava, ktorým žiadali o „prepožičanie“ profesora Kalužu, aby pomáhal pri zriaďovaní ZOO Bratislava. Tým sa vlastne jeho pôsobenie v Bojniciach aj končilo. Skúsenosti, ktoré získal v Bojniciach, zúžitkoval v ZOO Bratislava i vo svojej literárnej a publikačnej činnosti. V začiatkoch existencie ZOO bol vytvorený aj poradný zbor Krajskej zoologickej záhrady v Bojniciach. Na svojom prvom zasadnutí 29. novembra 1955 vyriešili členovia zboru zmenu názvu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja Bojnice na ZOO v Bojniciach, prijali návrh na znak ZOO, ktorý predstavovala silueta Zámku ako pozadie a v popredí jeleň ako jeden z typických druhov našej fauny. Záujem verejnosti o záhradu bol veľký. Hneď v prvom roku existencie záhrady ju navštívilo 45.000 návštevníkov.

V roku 1956 to už bolo 110000 návštevníkov, roku 1957 už 141886 návštevníkov. A rok čo rok návštevnosť stúpala. Najväčšia bola doteraz dosiahnutá v roku 1986 - 520729 návštevníkov. Pokiaľ ide o najvyššiu mesačnú návštevnosť, tak tá bola dosiahnutá v júli 1977, kedy bránami záhrady prešlo 185887. Miliónty návštevník prišiel do záhrady v roku 1961, päťmiliónty v roku 1973, desaťmiliónty v roku 1984, pätnásťmiliónty v roku 1995 a jubilejným osemnásťmilióntym návštevníkom bol 26. augusta 2002 žiak Základnej školy Malonecpalská Prievidza Peter Hlavačka.

V doterajšej histórii mala ZOO Bojnice týchto riaditeľov:

Ing. Gustáv Cmarko od 1. marca 1955
Ing. Pavel Mihalík, CSc. od 3. januára 1971
MVDr. Stanislav Gašpar od 3. augusta 1988
Ing. Vladimír Šrank od 15. decembra 1992


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

ZOO Bojnice 5 ZOO Bojnice 4 ZOO Bojnice 3 ZOO Bojnice 1 ZOO Bojnice 2 ZOO Bojnice 6