ZOO Bojnice

ZOO Bojnice


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Tel.: 046/540 29 75
Mobil: -
Fax: 046/540 32 41
E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk
Web: www.zoobojnice.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

prezentačné


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarsky, ruskyVzdialenosti:

Prievidza 6 km


Popis zariadenia:

Založená: v roku 1955

Rozloha: 42 ha

Expozicná časť: 20 ha

Najvýznamnejšie chovateľské úspechy v histórii: 120 anakond žltých (Eunectes notaeus), 10 pytónov kráľovských (Python regius), 243 emu hnedých (Dromiceius novaehollandiae), 66 nandu pampových (Rhea americana), 7 pelikánov ružových (Pelecanus onocrotalus), 16 krasiek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha), 10 orlov stepných (Aquila rapax nipalensis), 8 ár modrožltých (Ara ararauna), 8 ár zelenokrídlych (Ara chloroptera), 2 kariamy červenozobé (Cariama cristata), 4 plameniaky čílske (Phoenicopterus chilensis), 3 uškáne bielokrké (Crossoptilon mantchuricum), 67 rysov ostrovidov (Lynx lynx), 3 tigre sumatrianske (Panthera tigris sumatrae), 9 leopardov perzských (Panthera pardus saxicolor), 11 kulanov (Equus hemionus kulan), 2 kiangy (Equus kiang), 4 kone Przewalského (Equus przewalskii), 26 zebier Chapmanových (Equus burchelli chapmanni), 4 zebry Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), 6 antilop bongo (Boocercus euryceros), 8 kudu veľkých (Tragelaphus strepsiceros), 1 sob polárny (Rangifer tarandus), 1 sajga tatárska (Saiga tatarica), 5 zubrov európskych (Bison bonasus), 9 kozorožcov sibírskych (Capra ibex sibirica), 27 kozorožcov kaukazských (Capra caucasica severtzovi)..

Počet druhov v Európskych chovných programov (EEP): 25

Počet druhov v Európskych plemenných knihách (ESB): 20

Špecializácia: ZOO Bojnice patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, tj. bez vyhranenej špecializácie. V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi ostrovidovi, bežcom a horským kozám.

HISTÓRIA

Zoologická záhrada Bojnice vznikla na základe uznesenia Rady KNV v Nitre číslo 215/1954-R zo dňa 28. decembra 1954. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách a vo svete tak vznikla od 1. januára 1955 aj prvá zoologická záhrada na Slovensku, s tým, že pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.

Samotný vznik zoologickej záhrady je veľmi úzko spojený s vtedy existujúcim Krajským nitrianskym múzeom v Bojniciach, jeho riaditeľom Floriánom Hodálom a vychádzal zo skutočnosti, že už v roku 1943 bol obyvateľom hradnej priekopy okolo Zámku diviak „Mišo“ - dar lesníka z Kľačna vtedajšiemu vedeniu lesného hospodárstva v Bojniciach. Neskôr k nemu pribudla srnčia zver a jeleň „Paľo“.

Na túto skutočnosť neskôr nadviazali pracovníci Krajského nitrianskeho múzea Bojnice, keď v priestoroch pri Zámku vytvorili živý zoologický kútik ako súčasť prírodovedného oddelenia múzea. Ohlas návštevníkov bol veľký, a tak chýbal už len krôčik, aby skrsla myšlienka samostatnej zoologickej záhrady ako prvej na Slovensku. Zanietený nápad profesora Floriána Hodála našiel podporu aj na KNV v Nitre, a tak mohlo napokon 1. januára 1955 dôjsť k vytvoreniu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach.

Dvadsiateho januára 1955 bol v denníku Práca uverejnený oznam o vypísanom súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach. Prihlásili sa traja záujemcovia, z nich bol od 1. marca 1955 za riaditeľa menovaný Ing. Gustáv Cmarko. Druhému účastníkovi súbehu Jánovi Kalužovi bolo ponúknuté miesto zootechnika. On aj túto ponuku od 1. mája 1955 prijal. Okrem týchto dvoch boli od 14. mája 1955 prvými pracovníkmi záhrady v Bojniciach Júlia Lajošová ako účtovníčka, Štefan Hanzel ako technický vedúci, Ján Ťažiar ako ošetrovateľ zvierat, Gustáv Blaho ako ošetrovateľ zvierat a Ján Béreš ako nočný strážnik.

V prvých rokoch existencie zoologickej záhrady prichádzala do Bojníc pomoc od mnohých podnikov, závodov, družstiev, vedeckých inštitúcií, škôl. Tak napríklad pracovníci Kovosmaltu Trnava v nadpláne vyrobili pre ZOO pletivo na ohradu pre zvieratá, Štátny majetok Prievidza zabezpečil pravidelnú dodávku zeleniny do ZOO, do Zoologického ústavu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene putoval z Bojníc mladý diviak, zo Šafárikova darovali do Bojníc divú mačku. Úzka spolupráca bola nadviazaná s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre, Helmintologickým ústavom SAV v Košiciach.

V priebehu histórie ZOO Bojnice sa menili i jej zriaďovatelia. Z KNV v Nitre prešla zriaďovateľská úloha na ONV - odbor kultúry v Prievidzi, neskôr na Ministerstvo kultúry SR a napokon od 1. 1. 1998 na Ministerstvo životného prostredia SR. V oblasti vzdelávania velkú úlohu zohralo zriadenie a otvorenie zooškoly. Stalo sa tak 21. novembra 1979 pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Dnes sa v nej ročne vystriedajú tisíce účastníkov rôznych vzdelávacích podujatí.

Významnou osobnosťou pri vzniku ZOO Bojnice a vôbec v jej histórii bol profesor Ján Kaluža. Ako už bolo uvedené bol jedným z účastníkov súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach a napokon sa stal zootechnikom. Do ZOO nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu a na Pedagogickej škole v Trnave. A napokon sa stal významnou osobnosťou v histórii ZOO Bojnice. Stopy jeho pôsobenia nájdeme v každej oblasti činnosti záhrady. Bol presadzovateľom zásady, aby v druhoch chovaných zvierat platilo: „...že sa tu nechceme zveriť iba náhode, ale chceme a musíme mať svoj cieľ. Naším hlavným cieľom bude naša čsl. fauna, ktorá je dosť bohatá, zaujímavá a pritom pomerne málo známa.“. Upozorňoval tiež na skutočnosť, že „...starosti nám robí slovenská odborná terminológia, ktorá nie je ešte ustálená“. Vyzval slovenské vysoké školy, aby: „..nám dali konkrétnu náplň spolupráce s nimi, prípadne i samostatnej vedeckej práce v zoo.“. A popritom pri svojej funkcii zootechnika, neskôr zoológa zohrával významnú úlohu vo vzdelávaní pracovníkov ZOO i širokej verejnosti, pri propagácii činnosti ZOO i na ďalších úsekoch.

13. januára 1960 prišiel do ZOO Bojnice list zo ZOO Bratislava, ktorým žiadali o „prepožičanie“ profesora Kalužu, aby pomáhal pri zriaďovaní ZOO Bratislava. Tým sa vlastne jeho pôsobenie v Bojniciach aj končilo. Skúsenosti, ktoré získal v Bojniciach, zúžitkoval v ZOO Bratislava i vo svojej literárnej a publikačnej činnosti. V začiatkoch existencie ZOO bol vytvorený aj poradný zbor Krajskej zoologickej záhrady v Bojniciach. Na svojom prvom zasadnutí 29. novembra 1955 vyriešili členovia zboru zmenu názvu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja Bojnice na ZOO v Bojniciach, prijali návrh na znak ZOO, ktorý predstavovala silueta Zámku ako pozadie a v popredí jeleň ako jeden z typických druhov našej fauny. Záujem verejnosti o záhradu bol veľký. Hneď v prvom roku existencie záhrady ju navštívilo 45.000 návštevníkov.

V roku 1956 to už bolo 110000 návštevníkov, roku 1957 už 141886 návštevníkov. A rok čo rok návštevnosť stúpala. Najväčšia bola doteraz dosiahnutá v roku 1986 - 520729 návštevníkov. Pokiaľ ide o najvyššiu mesačnú návštevnosť, tak tá bola dosiahnutá v júli 1977, kedy bránami záhrady prešlo 185887. Miliónty návštevník prišiel do záhrady v roku 1961, päťmiliónty v roku 1973, desaťmiliónty v roku 1984, pätnásťmiliónty v roku 1995 a jubilejným osemnásťmilióntym návštevníkom bol 26. augusta 2002 žiak Základnej školy Malonecpalská Prievidza Peter Hlavačka.

V doterajšej histórii mala ZOO Bojnice týchto riaditeľov:

Ing. Gustáv Cmarko od 1. marca 1955
Ing. Pavel Mihalík, CSc. od 3. januára 1971
MVDr. Stanislav Gašpar od 3. augusta 1988
Ing. Vladimír Šrank od 15. decembra 1992


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

ZOO Bojnice 5 ZOO Bojnice 4 ZOO Bojnice 3 ZOO Bojnice 1 ZOO Bojnice 2 ZOO Bojnice 6