Bukovec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Bukovec


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 906 14 Bukovec 50
Primátor/Starosta: Marcela Pavesková
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 034/624 39 20, 624 39 29
Mobil: 0905 112 341
Fax: 034/624 39 29
E-mail:
Web: www.bukovec.eu

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 414

Rozloha obce/mesta v ha: 1560

Prvá písomná zmienka: 1592

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 16:00
Utorok: 7:30 - 16:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 12:00Prezentácia:

Obec Bukovec leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n.m. a jej celková rozloha je 1560 ha.V roku 1592 bola vydaná pre obec Bukovec zakladacia listina. Bukovec sa rozvíjal uprostred nedostupných a mĺkvych hôr, preto v ňom nachádzali útočisko všetci tí, ktorí museli utekať pre náboženské nepokoje alebo kruté utláčanie. Najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol zo 17. storočia, upravený v 18. storočí. V rokoch 1824 – 1829 bol vybudovaný evanjelický klasicistický kostol. Ďalšou významnou historickou budovou v obci je renesančná zvonica z konca 19. storočia. V obci mali istú dobu pôsobisko i významnéslovenské osobnosti ako Július Bodnár, historik a etnograf, ktorý tu pôsobil v rokoch 1897 až 1926 a v rokoch 1927 – 1934 tu našiel svoje útočisko Vladimír Roy – básnik a prekladateľ. Chotár obce je krásny, pahorkovitý kraj, tvorený vysokou pláňou prerytou dolinami a výmoľmi. Vodstvo vytekajúce z bukovského chotára sa vlieva do rieky Myjava. V okolitých miešaných lesoch si prídu na svoje milovníci prírody, hubári i poľovníci. Plodmi lesa sú huby (dubáky, májovky, masliaky…), jahody, maliny a jalovec. Z divej zveri sa tu vyskytuje zajac, králik, srnčia zver, divá sviňa, líška, kuna a tchor. Príjemným zážitkom je vychádzka na nedaľekú zrúcaninu hradu Branč. Atrakciou je i nevídaný geomorfologiký útvar, ktorý vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006 pri osade u Kubicov. Z hľadiska ochrany prírody sú v obci zaujímavé nasledujúce územia, ktoré sú navrhnuté ako genofondovo významné lokality:

Žriedlovský potok – zachované ekosystémy vodného toku – prirodzené koryto i druhové zloženie

Drviská – zachované lesné cenné ekosystémy v bradlovom pásme, prevažne dubo-hrabiny, vyskytujú sa aj lúky, sady, skalné útvary, na západnom výbežku xerotermné porasty skál a sutín, bohato kosené lúky a lúčne sady s veľkým množstvom ohrozených druhov. Územie je typickým kopaničiarskym osídlením so špecifickým spôsobom hospodárenia. Významné sú i porasty na nive vodného toku a brehové porasty.

Debernícky potok – jelšový brehový porast vodného toku s dobrou štruktúrou

Chrčkova dolina – zachovaný brehový porast vodného toku, lúčne úhory, prameniskové mokrade. V obci vyvíjajú činnosť kluby, spolky a združenia: Telovýchovná jednota Družstevník – futbalový oddiel, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub slovenských turistov Bukovec, Únia žien Slovenska a Poľovnícke združenie. Obec spolupracuje s jednotlivými klubmi a spolkami, ktoré v nej vyvíjajú činnosť na organizovaní viacerých kultúrnych podujatí v obci počas celého roka. Každoročne je organizované kultúrne podujatie pri príležitosti výročia založenia obce, na ktorom sa zúčastňujú všetky združenia pôsobiace v obci. Počas plesovej sezóny sa v obci každoročne koná ples, ktorý organizuje poľovnícke združenie. Telovýchovná jednota sa stará o športové vyžitie poriadaním futbalových zápasov a turnajov.

Viac o obce - http://www.bukovec.eu/obec-25/o-obci/Oznam mesta/obce:

Aktuality
- http://www.bukovec.eu/samosprava-1/aktuality/

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Bukovec 1 Bukovec 2 Bukovec 3 Bukovec 4 Bukovec 5 Bukovec 6 Bukovec 7 Bukovec 8 Bukovec 9 Bukovec 10

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí