Bušince

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Bušince


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Železničná 4/320, 991 22 Bušince
Primátor/Starosta: Zoltán Végh
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 047/489 22 56
Mobil: -
Fax: 047/489 22 08
E-mail:
Web: www.obecbusince.sk/

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1402

Rozloha obce/mesta v ha: 1252

Prvá písomná zmienka: 1248

Úradné hodiny:
-

Prezentácia:
Obec leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 157–291 m n. m. Východná časť chotára je na zaplavovanej nive toku a nižších terasách, západná a severozápadná časť na pahorkatine z mladotreťohorných uloženín. Agátové a dubové lesíky sú len na úbočiach. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy. V chotári sú minerálne pramene. Na území dnešnej obce Bušince bolo osídlenie v paleolite – boli tu nálezy nástrojov z obdobia aurignacienu a gravettienu, bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry. Prvá zmienka o obci je z roku 1248 ako Busa, ďalšie pomenovania obce boli: Bussa (1300), Bussincze (1773); maďarsky Bussa. Obec patrila do polovice 17. storočia Divínskemu panstvu, potom bola rozdelená medzi panstvo Divínske a Modrokamenské. Za tureckých vojen v polovici 16. storočia spustla, preslávila sa v júli 1552 hrdinskou obranou proti tureckej presile (M. Tercsi). V roku 1595 ju Turci okupovali a začlenili do sečianskeho sandžaku. V polovici 17. storočia znovu spustla, zaľudnená bola až okolo roku 1760. V roku 1720 mala 20 poddanských rodín, v roku 1828 mala 86 domov a 836 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Začiatkom 20. storočia prebudovali mlyn na parný. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v baníctve na okolí (Baňa Dolina).

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Bušince 1 Bušince 2 Bušince 3 Bušince 4 Bušince 5 Bušince 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí