Chmiňany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Chmiňany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Chmiňany 39, 082 33 Chminianská Nová Ves
Primátor/Starosta: Mgr. Katarína Tomaščínová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Marián Lesník
Tel.: 051/779 52 37
Mobil: 0915 985 723
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-chminany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1037

Rozloha obce/mesta v ha: 753

Prvá písomná zmienka: 1332

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 13:00Prezentácia:

Obec Chmiňany leží na južnom okraji Nízkych Beskýd a na ľavostranných prítokoch Dlhého potoka. Najstaršia priama písomná zmienka o obci je z roku 1332, v ktorej sa uvádza, že v tunajšom kostole pôsobil farár Martin. Existencia kostola však dokazuje, že dedina jestvovala už niekoľko desaťročí pred najstaršou písomnou zmienkou. Chminiansky potok sa spomína už v roku 1318. Pôvodné Chmiňany podľa záznamov stáli v údolí južného potoka na starej ceste do doliny Hornádu a smerom na Gelnicu a až po povodni, ktorá okolo roku 1395 zničila obec aj s kostolom zasväteným sv. Štefanovi, prvomučeníkovi sa presťahovali na blízky kopec, kde stoja s kostolom sv. Michala dodnes.

V písomnostiach zo 14. - 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Mohnya, čo je asi maďarská skomolenina starobylého slovenského názvu Chmiňany. Je temer isté, že patrila k najstarším dedinám tohto kraja /11. stor... ?/ Južne nad ňou sa týči vyvýšenina s rozsiahlou plošinou s názvom Hradisko, ktorá pre svoju strategickú polohu mohla jestvovať už za čias Veľkomoravskej ríše. Dedina patrila šľachticom z Perína, ktorí ju neskôr odovzdali kláštoru augustiniánov v Hrabkove, kam patrila až do reformácie. Od polovice 16. storočia bola dedina v záložnej držbe mesta Prešov. Jej obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, furmankou, plátenníctvom a predajom dreva v Prešove. Po roku 1918 sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom a tkáčstvom.

História

Doklady o osídlení východného Slovenska, respektíve Šarišskej stolice sa nezameriavajú iba na dobu stredoveku. Mnohé archeologické výskumy nasvedčujú čiastočnému osídleniu Šariša už od praveku. Sídliská bukovohorskej kultúry z neolitu poukazujú na to, že už v tom čase viedla dolinou Torysy cesta, po ktorej prúdil obchod z obsidiánom . Na základe archeologického výskumu z roku 1949 sa zistila prítomnosť bukovohorskej kultúry aj v samotných Chmiňanoch, v lokalite zvanej Hradisko. V domnienke, že ide o slovanské hradisko sa viackrát robila obhliadka vrcholu. Našiel sa početný črepový materiál, úlomky tehloviny, spálené kosti, drobné úlomky obsidiánu a pazúrika. Pozoruhodnejšie boli svetlošedohnedé tenkostenné črepy s vyrytým ornamentom typu bukovohorskej keramiky. Zachovalo sa aj torzo zaujímavej hlinenej nôžky antropomorfnej nádoby a torzo kamennej sekery. Nálezy na nástroje boli veľmi chudobné. Nálezy na Hradisku z poveľkomoravskej doby nie sú uvedené, hoci už jeho dodnes uchovaný názov predpokladá aj obranné využitie jeho polohy v tejto dobe.Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.obec-chminany.sk/aktuality

Služby:

autobus kanalizácia knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škôlka športovisko

Fotogaléria

Chmiňany 1 Chmiňany 2 Chmiňany 3 Chmiňany 4 Chmiňany 5 Chmiňany 6 Chmiňany 7 Chmiňany 8 Chmiňany 9 Chmiňany 10 Chmiňany  11 Chmiňany 12

Odkazy/linky

Okolie obce
www.obec-chminany.sk/okolie


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí