Chotín

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Chotín


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 946 31 Chotín 486
Primátor/Starosta: Ing. František Magyari
Prednosta/Zástupca starostu: - / PaedDr. Andrea Rancsó
Tel.: 035/788 60 90, 788 60 91, 788 60 92
Mobil: 0905 236 729, 0918 578 586
Fax: 035/778 62 10
E-mail:
Web: www.obecchotin.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1425

Rozloha obce/mesta v ha: 2018

Prvá písomná zmienka: 1075

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00Prezentácia:

Obec s 1425 obyvateľmi leží 11 km severovýchodne od Komárna v Podunajskej nížine, v nadmorskej výške 109 - 121 m. Juhozápadná časť odlesneného chotára je na močaristej nive Žitavy, severovýchodná časť na nižších terasách pokrytých piesčitými sprašami a viatými pieskami. Na nive má lužné a nivné pôdy, na terasách černozemné a mačinové. Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou rezerváciou. Na rozlohe vyše 7 ha žijú pieskomilné a suchomilné rastlinné a živočíšne spoločenstvá na stabilizovaných pieskových dunách. Ich vrstvy naviatych vápnitých pieskov dosahujú výšku 2 až 3 m. Hlavným cieľom je ochrana vzácneho koníka stepného, ktorý sa tu vyskytuje v hojnom počte. Hodnotnými prírodnými územiami v chotári obce sú Chotínsky starý cintorín (hojný výskyt chráneného kavyľa pôvabného, predstavujúceho xerotermnú kvetenu). Chotínske piesky - západ (pri prírodnej rezervácii, výskyt suchomilných rastlín a teplomilných živočíchov, niektoré sú z nich vzácne a kriticky ohrozené) a Dlhá mokraď (regulovaný tok Žitavy so svojráznou flórou charakteristickou pre Podunajsko).

Prvé archeologické nálezy sa tu našli už koncom 19. storočia, hlavne pri ťažbe piesku. V rokoch 1905 -1 935 tu realizoval niekoľko archeologických výskumov Gyula Alapy. Od roku 1953 na jeho prácu naviazali archeológovia J. Eisner, M. Dušek a J. Paulík.

Chotár obce je nepretržite osídlený už od staršej doby bronzovej, keď sa tu našlo popolnicové pohrebisko severopanónskej kultúry (na vyvýšenom mieste v dnešnom cintoríne). Z neskorej doby bronzovej pochádza dôležité popolnicové pohrebisko chotínskej kultúry v polohe Sasüllö a Simítós (okolo 1000 hrobov). V polohe Disznólegelö sa našlo trácke pohrebisko zo staršej doby železnej (310 kostrových a 152 žiarových hrobov). Z mladšej doby železnej je to na polohe Sunnyogó keltské pohrebisko z mladšej doby železnej (36 hrobov). Z mladšej doby laténskej dva žiarové hroby na polohe Sashegy. Mimoriadne významné keltské pohrebisko bolo objavené na polohe Felsö - Kenderföld (47 hrobov, z nich 4 žiarové, ostatné kostrové).Oznam mesta/obce:

Materská škola
- http://www.obecchotin.sk/-materska_skola

Základná škola
- http://www.obecchotin.sk/-zakladna_skola

Služby:

autobus kanalizácia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Chotín 1 Chotín 2 Chotín 3 Chotín 4 Chotín 5 Chotín 6 Chotín 7 Chotín 8 Chotín 9 Chotín 10 Chotín 11

Odkazy/linky

Družobné obce
- http://www.obecchotin.sk/-druzobne_obce


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí