Číčov

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Číčov


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Dunajská 41, 946 19 Číčov
Primátor/Starosta: Mgr. Andrea Németh
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ondej Mező
Tel.: 035/779 51 03
Mobil: -
Fax: 035/779 51 56
E-mail:
Web: www.cicov.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1202

Rozloha obce/mesta v ha: 2936

Prvá písomná zmienka: 1172

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 17:00
Streda: 7:30 - 12:00   12:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 12:00Prezentácia:

Chotár obce leží v nadmorskej výške 111 - 114 m v Podunajskej rovine v juhovýchodnej časti Žitného ostrova na mladom agradačnom vale rieky Dunaj. Zväčša odlesnený chotár tvoria mladšie treťohorné piesky a štrky, na ktorých sú štvrtohorné dunajské uloženiny. Odvodňujú ho kanály, na juhozápade tečie rieka Dunaj, pri ktorej je lužný les (vŕby, topole, brest, javor). Má nivné a lužné pôdy. V chotári obce leží majer Kereszt, zaniknutá samota Kécs, zaniknutá obec Erecs.

Obec s 1272 obyvateľmi / stav k 31.12.2011 / leží 22 km západne od Komárna v Podunajskej rovine v juhovýchodnej časti Žitného ostrova. Krásne prírodné prostredie, kultúrne pamiatky a možnosť rozvoja turistiky a vodných športov dáva obci dobré predpoklady na sľubný rozvoj. Významná je štátna prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno Lion a chránené územie Hamský luh.

História

Chotár obce bol už osídlený v dávnoveku, keď ako najstaršie je doložené osídlenie z doby eneolitu, je to sídlisko s volútovou a želiezovskou kultúrou. Ďalej archeologický výskum tu objavil eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a sídliská skýtsko - barbarské a laténske. Medzi významné archeologické nálezy patrí rímsky sarkofág. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1172 ako Sysou, keď kráľovský jobagión Konrád daroval svoj tunajší majetok pannonhalmskému opátstvu. V pápežských listinách potvrdzujúcich majetky opátstva sa meno obce vyskytuje viackrát (1225, 1226, 1232), ale v súpise z rokov 1237 - 1240 sa už neobjavuje pod týmto menom. Je pravdepo­dobné, že sa jedná o majetok Erecstö susediaci s Číčovom, z ktorého chotára bol vykrojený. Erecstö totiž opátstvo vlastnilo predtým a aj potom.

Číčov bol vlastne majetkom hradu Komárno a Szolgagyör, ako aj početných drobných zemanov. V roku 1265 kráľ Béla IV. daroval hradné zeme s hradom Komárno komorskému išpánovi z Budy Walterovi a dal opísať ich hranice. V roku 1268 je obec zapísaná pod menom Chychov. Z polohy pri Dunaji obec bola významným miestom, kde žili rybári. V roku 1460 sa spomínajú dve obce pod menom Číčov: Dolný a Horný. Keď v roku 1526 vtrhli do Uhorska Turci, začala sa ich vyše 150 ročná okupácia.  Kráľ Ferdinand I. v roku 1547 obec Horný Číčov dočasne daroval Vidovi Ugrinovicsovi, Dolný Číčov bol stále majetkom kráľa. V roku 1562 sa spomína Malý a Veľký Číčov, keď bol ich majiteľom komárňanský hradný kapitán János Paxy. V tom čase sa po celom Žitnom ostrove šírili epidémie nákazlivých chorôb a hoci toto územie nebolo Turkom poplatné, podnikali sem ničivé nájazdy. Žitný ostrov bol temer vyľudnený.

Viac - www.cicov.sk/-historia

Národná prírodná rezervácia?ň:www.cicov.sk/-narodna-prirodna-rezervaciaOznam mesta/obce:

Aktuality
www.cicov.sk/-aktuality

 

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Číčov 1 Číčov 2 Číčov 3 Čičov 4 Čičov 5 Číčov 6 Číčov 7 Číčov 8 Číčov 9

Odkazy/linky

Kultúra
www.cicov.sk/-kultura

Šport
www.cicov.sk/-sport


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí