Dolný Pial

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dolný Pial


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Primátor/Starosta: Bc. Róbert Potocký
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 036/638 63 00, 638 62 29
Mobil: 0903 648 475
Fax: 036/638 62 29
E-mail:
Web: www.dolnypial.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 977

Rozloha obce/mesta v ha: 1399

Prvá písomná zmienka: 1251

Úradné hodiny:

Pondelok:  7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
Utorok:        nestránkový deň
Streda:        7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
Štvrtok:        13:00 - 16:00
Piatok:         7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00Prezentácia:

Najstarší dnes známy písomný doklad o našej obci pochádza z roku 1251 a z odbornej literatúry o ňom vieme, že sa zachoval v odpise z roku 1271 v podobe záznamu v regnikolárnej zápisnici vierohodného miesta Vesprímskej kapituly (kapitoly a kláštory u nás vykonávali až do 18. storočia funkciu akoby verejných notárov, vydávali obyvateľom verejné odpisy prinesených listín, potvrdzovali súkromné zmluvy o zmene vlastníctva a pod.) Vďaka tomu sú dnes ich archívy hlavným zdrojom informácií ku stredovekým dejinám. Daný dokument sa vzťahuje na akúsi majetkovoprávnu dohodu o držbe či deľbe obce Pial medzi vtedajšími majiteľmi – zemepánmi obce Štefanom, Vojtechom a Mikulášom, synmi Balara z Pialu.

Zo záznamu sa dá ešte vydedukovať, že otec spomínaných synov bol asi prvým vlastníkom tejto zeme PEEL, ktorú asi dostal od niektorého kráľa zo začiatku 13. storočia z pozemkov kráľovského hradu Tekov za vernú vojenskú službu v jeho posádke. Iste bola zem už dávno osídlená a obrábaná tunajším slovanským obyvateľstvom. Podľa ďalších stredovekých listín bol vlastníkom Pialu stále zemiansky rod Pialských či Péliovcov až do 15. storočia. V roku 1601 mala obec kúriu, majer a 36 domov, v roku 1715 vysadené vinice, v roku 1720 krajčíra, tkáča, pivovar a tehelňu. V roku 1828 179 domov a 808 obyvateľov. Neskôr obec vlastnili Bercsényiovci a napokon Hunyadiovci. Tí v polovici 19. st. v obci zaviedli chov koní a gróf František Hunyadi dal postOznam mesta/obce:

Aktuality
- http://www.dolnypial.sk/oznamy-.html

Služby:

autobus doktor knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Dolný Pial 1 Dolný Pial 2 Dolný Pial 3 Dolný Pial 4 Dolný Pial 5 Dolný Pial 6 Dolný Pial 7 Dolný Pial 8 Dolný Pial 9 Dolný Pial 10

Odkazy/linky

Šport
- http://www.dolnypial.sk/fk-dolny-pial.html

Kultúra
- http://www.dolnypial.sk/zo-szch-dolny-pial.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí