Drevené chrámy na severovýchode Slovenska lákajú českých a domácich turistov

trocany-.jpg
bodruzal-_2.jpg

Jedinečné kultúrne dedičstvo predstavujú drevené chrámy na severovýchode Slovenska. V okresoch Bardejov, Svidník a Snina a ich širšom okolí sa nachádza spolu 42 týchto cirkevných stavieb postavených z dreva. Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Sú to unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké diela vyžarujú silu, um a zručnosť majstrov. Podrobné informácie o každom z nich sú na stránke : http://www.drevenechramy.sk.

 

Radomír Jančošek, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov k tomu dodáva: ,,Drevené kostolíky  významne prispievajú k súčasnej atraktívnosti nášho regiónu pre turistov. Najviac ich vyhľadávajú domáci  a českí turisti.  Drevené chrámy sú unikátnymi skvostami častivýchodného Slovenska a  sú jedinečné aj v porovnaní so svetom. Tvorili ich hlavne tunajší majstri. Využili potenciál regiónu, ktorým je drevo ako dostupný  a lacný stavebný materiál. Zaujímavosťou je, že sa pri ich výstavbe nepoužili žiadne klince.“

 

,,Väčšina z týchto drevených chrámov bola vystavaná na východnom Slovensku v miestach, kde sa usídlili katolíci východného obradu. Hlavne na severe východného Slovenska sa dodnes zachovalo prevažne na pôvodných miestach 42 drevených chrámov, ktoré vznikali v rôznych časových obdobiach 17. – 19. storočia. V chrámoch nedominuje luxus a honosnosť, ale jednoduchosť a pravdivosť.Každý z týchto chrámov je jedinečný a výnimočný niečím iným, ale všetky majú spoločné rozdelenie interiéru na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Dominantou každej cerkvi je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Je to stena zložená z viacerých radov ikon, zoradených podľa presného liturgického kánonu. Pre každú z ikon je charakteristické, že bola napísaná na dreve a že ukrýva v sebe hlbokú symboliku. Práve symbolika je dominantnou črtou celého východného obradu, nielen pri písaní ikon, ale aj pri slávení jednotlivých bohoslužieb a rôznych pobožností,“ uvádza sa na http://www.drevenechramy.sk.Na tejto stránke sa dá dostať preklikom aj k podrobným informáciám o každom z týchto kostolíkov.

 

Severovýchod Slovenska láka históriou, kultúrou a kúpeľníctvom

Najlákavejšími destináciami regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov sú Bardejovské Kúpele, mesto UNESCO BardejovSvidník s Duklou. Najnavštevovanejším podujatím v regióne je tradičný Bardejovský jarmok. Najzaujímavejšími atrakciami spojenými s náboženstvom  je v bezprostrednom okolí Bardejova zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. V širšom okolí Bardejova je to až 13 kostolíkov.

 

Chrámy v širšom okolí Bardejova:01. Frička, 02. Hervartov, 03. Hutka, 04. Jedlinka, 05. Kežmarok, 06. Kožany, 07. Krivé, 08. Lukov – Venécia, 09. Mikulášová (Bardejovské Kúpele), 10. Tročany, 11. Varadka, 12. Vyšná Polianka, 13. Zboj (Bardejovské Kúpele)

Svidník a okolie:01. Bodružal, 02. Dobroslava, 03. Hunkovce, 04. Korejovce,

05. Krajné Čierno , 06. Kurimka, 07. Ladomirová, 08. Miroľa, 09. Nižný Komárnik, 10. Nová Polianka (Svidník), 11. Potoky, 12. Príkra, 13. Šemetkovce, 14. Vyšný Komárnik

Snina, okolie a iné:01. Brežany, 02. Hrabová Roztoka, 03. Hraničné, 04. Inovce, 05. Jalová, 06. Kalná Roztoka, 07. Kožuchovce (Košice), 08. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR), 09. Matysová (Stará Ľubovňa), 10. Nová Sedlica (Humenné), 11. Ruská Bystrá, 12. Ruský Potok, 13. Šmigovec, 14. Topoľa, 15. Uličské Krivé