Dubovany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dubovany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Obecný úrad Dubovany 922 08, Dubovany č. 200
Primátor/Starosta: Miroslav Michalčík
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 033/779 61 01
Mobil: 0915 714 302, 0905 427 119
Fax: 033/773 31 22
E-mail:
Web: www.dubovany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 935

Rozloha obce/mesta v ha: 1134

Prvá písomná zmienka: 1113

Úradné hodiny:

Pondelok:  7:30 - 16:00 hod:
Utorok:    7:30 - 16:00 hod:
Streda:    7:30 - 17:00 hod:
Štvrtok:   7:30 - 16:00 hod:
Piatok:    7:30 - 12:00 hod:
V čase od 12:00 - 12:30 hod: je obedná prestávkaPrezentácia:

Najstaršie archeologické nálezy k dejinám Dubovian pochádzajú z horizontu mladšej doby kamennej a patria pozostatkom sídliskových objektov najstaršej fázy kultúry s lineárnou keramikou, teda k obdobiu, kedy sa na území Slovenska prvýkrát objavujú z hliny vyrobené a vypálené nádoby, začína sa rozvíjať poľnohospodárstvo, remeslá a človek si stavia príbytky na otvorenom priestranstve.

Nálezy tohto typu patria na Slovensku k dosiaľ málo preskúmaným. Archeologické výskumy potvrdili, že intravilán Dubovian bol nepretržite osídlený počas celého obdobia trvania doby bronzovej a v začiatkoch doby železnej (cca od r. 2200-600 pred n. l.). Z pohľadu stavu výskumu tohto časového úseku na Slovensku patria k zaujímavým a zriedkavým nálezy sídliskových objektov lužickej kultúry.

V mladšej dobe bronzovej oblasť dnešných Dubovian patrila k územiu, kde sa zo severu posúvalo osídlenie lužickej kultúry a vytláčalo tak miestne kultúry. Z pohľadu archeologického výskumu vývoja osídlenia v mladšej a neskorej dobe bronzovej patria nálezy z Dubovian k jedným z mála dôležitých. Začiatkom nášho letopočtu osídlili dnešné Považie Germáni, ktorí v rokoch 20-50 n. l. vytvorili tzv. Vaniovo kráľovstvo a sídlili tu do konca 4. storočia.

S týmto osídlením súvisia i nálezy dosiaľ neznámeho rozsiahleho germánskeho sídliska v intraviláne Dubovian, s početnými nálezmi miestnej aj importovanej keramiky. História priamych predkov dnešného slovenského národa - Slovanov - je v Dubovanoch doložená nálezmi pohrebiska (8.-9. stor.), z ktorého bolo dosiaľ preskúmaných 39 kostrových hrobov.

Unikátnym javom je pochovávanie do výklenkových hrobov podmolového typu, ktorých bolo zistených 10. Medzi hrobmi pohrebiska sú pietne uložené i hroby koní, dosiaľ boli preskúmané tri. Z hrobov pochádza veľa nálezov, ktoré upresňujú najmä vzťah Avarov a Slovanov v období 8. storočia, ako i pôvod niektorých dosiaľ neobjasnených zvykov, predmetov a technologických zručností.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta reštaurácia športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Dubovany 1 Dubovany 2 Dubovany 3 Dubovany 4 Dubovany 5 Dubovany 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí