František Dora - starosta obce DOLNÝ CHOTÁR

František Dora - starosta obce Dolný Chotár

Dátum narodenia:
26.07.1963

Deti:
František, Nikolas

Kariéra:
1991 – 2011 starosta obce Dolný Chotár

Najväčšie úspechy:

- ocenenie Trnavského samosprávneho kraja -
za významnú a úspešnú prácu v prospech občanov Trnavského samosprávneho kraja
- vybudovanie 90 nájomných bytov
- výmena okien na základnej škole
- spevnenia miestnej komunikácie
- otvorenie triedy s vyučovacím jazykom slovenským
- rekonštrukcia obecného úradu, domu smútku
- rekonštrukcia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu
- vybudovanie futbalového a detského ihriska
- vybudovanie verejného vodovodu

Záľuby:
poľovníctvo

Kontakt:
Telefón: 031/7780 327
Web: http://www.dolnychotar.sk