Gbely

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Gbely


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
Primátor/Starosta: Ing. Jozef Hazlinger
Prednosta/Zástupca starostu: -/ Ing. Dana Vaňková
Tel.: 034 / 690 64 11
Mobil: -
Fax: 034/690 64 23
E-mail:
Web: www.gbely.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 5120

Rozloha obce/mesta v ha: 5993

Prvá písomná zmienka: 1392

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 14:00
Streda: 7:00 - 17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:30
Piatok: 7:00 - 15:00Prezentácia:

V roku 1992 si občania mesta Gbely pripomenuli významné jubileum - 600 rokov od prvej zachovanej písomnej zmienky o Gbeloch.
Osídlenie mesta spadá do predslovanského obdobia. V 7.-8.storočí, v dobe veľkomoravskej, tu existovala slovanská osada. Dôkazom je nález pohrebiska a sídliska. Pri výkopových prácach - ťažbe štrku v Gbeloch v Adamove boli vykopané zvyšky mamuta. Ide konkrétne o zub - stoličku mamuta (dlhú 32 cm, vysokú 14,4cm a širokú 9 cm) s lamelami, prostredníctvom ktorých drvil mamut rastlinnú potravu. Druhým nálezom bol fragment z mamutieho kla, konktrétne z jeho povrchovej vrstvy (dĺžka 34 cm, šírka 7 cm a hrúbka 0,8 cm).Črepy kamenných štiepaných nástrojov sa našli v rozsiahlej lokalite, s ťažiskom osídlenia v dobe rímskej, ktorá sa rozkladá v severozápadnej predpokladať, že najstaršie osídlenie Gbelov rámcovo patrí do mladšej doby kamennej.
Z tohto obdobia pochádza i kamenná sekerka so zaobleným ostrím (dlhá 7,7 cm, široká 4 cm, hrubá 1,7 cm). V polohe Záhumenice za cintorínom ju našiel a do múzea priniesol žiak ZŠ Branislav Bezák. Osídlenia z doby bronzovej dokazujú črepy nádob z neskorej fázy jej vývoja, vykopané časti chotára, na pravom brehu Unínskeho potoka. Na základe týchto nálezov možno pri ťažbe štrku adamovských štrkovniach. Pri povrchových prieskumoch a zberoch sa v roku 1975 našiel črepový materiál, ktorý nám signalizuje existenciu sídliska na rozhraní doby bronzovej a halštatskej. Sídlisko sa rozkladalo na južných svahoch priehrady medzi Gbelami a Petrovou Vsou.Najznámejšou a v literatúre najčastejšie uvádzanou gbelskou lokalitou je mohylové pohrebisko v lese Kojatín. Na základe náhodného nálezu bol prevedený zisťovací výskum dvoch mohýl. V jednej z nich sa našla popolnica so zvyškami žiarového pohrebu a v druhej mohyle popol a črepy zdobených a nezdobených nádob. Neskôr SAÚ v Martine vykonal zameranie, pri ktorom bolo objavených 12 mohýl kruhového pôdorysu. Predstavujú jeden zo vzácnych dokladov o slovanskom osídlení nášho regiónu už v 7.-8. storočí.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Gbely 1 Gbely 2 Gbely 3 Gbely 4 Gbely 5 Gbely 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí