Geča

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Geča


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Kostolná 8, 044 10 Geča
Primátor/Starosta: MVDr. Patrik Rusňák
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 055/699 98 21
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecgeca.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1778

Rozloha obce/mesta v ha: 548

Prvá písomná zmienka: 1255

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 


Prezentácia:

Geča leží v Košickom kraji na východnom Slovensku v juhovýchodnej časti Košickej kotliny na terasovej plošine Hornádu. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške184 m. Najvyššie miesto v obci lokalita na Gečanským brehu 194,4 m nad morom. Najnižšie miesto 174 m nad morom pri Moľve. Je to skupinová cestná dedina s cestou v smere sever juh s priečne stavanými domami. Domy boli murované z vaľkov vyrobených z nepálenej hliny a slamy a podlaha bola z hrubších drevených dosiek. Boli pokryté škridľou z pálenej hliny na juh s otvoreným „gankom“, ktorý sa využíval predovšetkým na dosúšanie poľnohospodárskej produkcie. V skoršom období boli domy postavené z vaľkov z nepálenej hliny a pokryté slamou alebo trstinou, s hlinenou podlahou a s malými oknami s gankom otvoreným na juh.

Geológia a príroda Odlesnený chotár tvoria treťohorné usadeniny o rozlohe 548 hektárov. Má hnedozemné a nivné pôdy v západnej časti ležiacich na terasovitej plošine na východe zvažujúcej sa až ku nive popri koryte Hornádu. Podnebné a nadmorské podmienky sú vhodné pre poľnohospodársku činnosť. V minulosti sa po oboch brehoch ramena Hornádu udržal starý pôvodný, relatívne hustý lužný les až do 80. rokov 20. storočia, kedy bol dosť necitlivo vyklčovaný za pomoci dynamitu a brehy boli zhrnuté už v tom čase do mŕtvych ramien, ktoré spolu s lúkami vytvárali malebné zákutia, v ktorých sa udržiavala ešte aj v tom čase močaristá voda.

Obyvatelia obce tieto miesta radi navštevovali. Poľnohospodárstvo - už tradične sa tu pestujú všetky druhy obilnín, kukurica, cukrové repa, olejniny, okopaniny, zelenina a ovocie. Okrem obrábania pôdy obyvatelia obce sa venovali aj chovu hovädzieho dobytka – dojníc, jatočných býkov ako aj ťažných volov, ktorých zapriahali ako ťažné zvieratá do vozov, koní, ošípaných, oviec, kôz a samozrejme hydiny všetkého druhu.

História

Geča je stará kultivovaná zem, na ktorej bola už v skorom období vybudovaná osada, ktorá s určitosťou existovala už pred tatárskym vpádom čiže pred rokom 1241. Kráľ Belo IV. z rodu Arpádovcov na žiadosť Jasovského prepošta Albrechta a jasovského konventu vydáva roku 1255 takzvanú novozakladajúcu listinu prepoštstva Jasov, v ktorej vymenúva majetky, ktoré dostalo prepoštstvo od jeho predkov a od kniežaťa Kolomana, ktorý bol mladším bratom Bela IV, keďže donačné (darovacie) listiny konventu boli za tatárskeho vpádu zničené. V tejto listine z roku 1255 vymenúva aj dediny (majetky), ktoré knieža Koloman daroval prepoštstvu a medzi nimi je aj Geča (Jeche). Vo faksimile listiny je to uvedené slovami: "Praeterea terras, videlicet Pochym et Pochey, Moneykeddy, Neste, Pereche et Jeche a Colomano fratre nostro karissimo eidem ecclesie collatas cum antiquis metis et terminis confir mamus." Geča bola teda darovaná jasovskému kláštoru už pred tatárskym vpádom. Z uvedeného vyplýva, že Geča pred touto donáciou patrila k majetkom kráľovskej rodiny.

Viac histórie: www.obecgeca.sk/obec-1/historia-obce/

Pamiatky: www.obecgeca.sk/kultura/pamiatky/Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.obecgeca.sk/obec-1/aktuality/

 

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Geča 1 Geča 2 Geča 3 Geča 4 Geča 5 Geča 6 Geča 7 Geča 8 Geča 9

Odkazy/linky

Šport
www.obecgeca.sk/sport/futbal/

Záujmové združenia
www.obecgeca.sk/kultura/zaujmove-zdruzenia/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí