Hanigovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hanigovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 082 56 Hanigovce 12, Pečovská Nová Ves
Primátor/Starosta: Alena Havrilová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ľuboslav Hudák
Tel.: 051/459 62 27
Mobil: 0918 185 621
Fax: -
E-mail:
Web: www.hanigovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 128

Rozloha obce/mesta v ha: 847

Prvá písomná zmienka: 1330

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:45 - 12:00
Utorok: 7:45 - 12:00
Streda: 7:45 - 12:00
Štvrtok: 7:45 - 12:00
Piatok: 7:45 - 10:00Prezentácia:

Počiatky vzniku obce Hanigovce, aj keď sú doposiaľ veľmi nejasné a hmlisté sa v dostupnej literatúre lokalizujú do obdobia polovice 13. až začiatku 14. storočia. Pravidelne sa v dostupných prameňoch vzniku obce uvádza rok 1330. Pravda, hneď s poznámkami, že obec napríklad podľa F. Uličného už existovala aspoň niekoľko desaťročí pred rokom 1330 a podľa J. Beňku obec vznikla v polovici 13. storočia.

Názov obce podľa názorov historikov sa spája s nemeckým menom Henning. Názov obce sa až do konca 19 stor. často menil. Vo Vlastivednom slovníku obcí, ale aj v iných prameňoch sa uvádzajú najmä tieto názvy: Henigsdorf, Henigfalua, (villa) Henningi, Haghennyng, Hanygocz, Hanigovze, Hönig, Henig, Hönigsdorg, Hanigowze, Henigowze. Terajšie pomenovanie obec dostala až v roku 1920 a to Hanigovce. Názvy sa aj opakovali a z toho vyplýva, že obec za dobu svojej existencie prežila dvadsať pomenovaní. Pravdepodobne v Šarišskom regióne ide o rekordný počet pomenovaní. Z týchto pomenovaní možno badať vplyv nemecký, možno poľský či maďarský. Pravdepodobne názov obce v rôznych historických dobách ovplyvňovali šľachtici, zemepáni, kt. ju vlastnili.

Obec Hanigovce podľa dostupnej literatúry vznikla zemianskou kolonizáciou, osídľovaním voľného priestoru. Ako na svoju dobu vyvinutá obec až do konca 14. Storočia bola súčasťou hradného panstva Šariš. Obec vybudovali asi ruskí usadlíci so šoltysom (richtárom) aj podľa zákupného práva, podľa ktorého usadlíci získali od zemepána dedičné právo na pridelený lán, parcelu. Usadlíci na zakúpenom práve za to odvádzali zemepánovi naturálnu rentu (bezprácny stály príjem) a namiesto robôt na pánskom platili peňažnú rentu. Okrem osídlenia na základe zákupného práva boli Hanigovce doosídľované aj na valaskom práve. Išlo o súhrn zvyklosti a noriem, ktorými sa riadili valasi. Doosídľovanie sa uskutočnilo v prvej polovici 15. storočia. Podľa súpisu z roku 1538 väčšina obyvateľstva obce už patrila k východnému rítu (obradu ) a vtedajšie pramene ho nazývajú Rusínmi. Valasi k nám prišli z Rumuského Podkarpatska, ako pastieri zaoberajúci sa chovom oviec a dobytkárstvom. Najstarší doklad o prítomnosti valachov na území Slovenska je z roku 1337 v Koromle.

História obce - www.hanigovce.sk/podstranka?stranka=historia-obceOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.hanigovce.sk

Služby:

autobus knižnica reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Hanigovce 1 Hanigovce 2 Hanigovce 3 Hanigovce 4 Hanigovce 5 Hanigovce 6 Hanigovce 7 Hanigovce 8

Odkazy/linky

Fotogaléria
www.hanigovce.sk/fotogaleria


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí