Hažín

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Erb Hažínu


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 072 34 Hažín 122
Primátor/Starosta: Ing. Marianna Šimková
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 056/64 712 87
Mobil: 0905 493 167
Fax: 056/64 712 87
E-mail:
Web: www.hazin.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 464

Rozloha obce/mesta v ha: 1632

Prvá písomná zmienka: 1336

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 16:00

Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 16:00

Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00

Piatok 8:00 – 12:00Prezentácia:

 Obec Hažín leží na miernej vyvýšenine v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 120 m, 8 km odletecký pohľad na obec Hažín okresného miesta Michalovce. Obec má 469 obyvateľov, rozloha katastra je 1632 ha. V chotári obce sa nachádzajú pozostatky po slovanskom sídlisku z 9.-10. storočia, ako aj po osídlení v 11.-13. storočí. Historickou pamiatkou je grécko-katolícky barokovo klasicistický kostol, postavený v roku 1786, zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Pravoslávni veriaci slúžia omše v novom chráme v centre obce. Obec má poľnohospodársky charakter.

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce, plné kvetov a zelene. Začali sa rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorý sa využíva na spoločenské a rodinné akcie, s perspektívou ďalšieho širšieho využitia, aby sa stal centrom informácií, zábavy i spoločenského života vôbec.

V súčasnosti sa priestory kultúrneho domu nevyužívajú z dôvodu bezpečnosti občanov. Je pripravený projekt na jeho rekonštrukciu. Úpravou športového areálu sa zabezpečilo bezpečné prostredie pre športové využitie a hry detí i dorastu.

Koncom 2004 sa skolaudoval Dom smútku, čím sa vytvorilo dôstojné prostredie pre obrad poslednej rozlúčky. V roku 2005 sa začali práce na výstavbe vodovodu. Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie.

Obce Hažín, Hnojné, Lúčky, Zalužice a Závadka ležia v zázemí mesta Michalovce na južnom brehu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Tieto obce v roku 2000 založili Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu Juh Šíravy.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica reštaurácia škôlka športovisko

Fotogaléria

Hažín 1 Hažín 2 Hažín 3 Hažín 4 Hažín 5 Hažín 6 Hažín 7 Hažín 8 Hažín 9

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí