Hokovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Erb Hokovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 935 84 Hokovce 151
Primátor/Starosta: Juraj Kis
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 036/749 14 39
Mobil: -
Fax: 036/749 14 39
E-mail:
Web: www.hokovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 510

Rozloha obce/mesta v ha: 1440

Prvá písomná zmienka: 1241

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 16:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:30 - 16:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 14:00Prezentácia:

Hokovce sú obec na Slovensku v okrese Levice. Dedina leží v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny na sútoku potoka Veperec a Štiavnica. V chotári je Okrúhle jazero a minerálne pramene. Najstaršie doložené nálezy, dokumentujúce osídlenie tejto oblasti, pochádzajú z neolitu a zo strednej doby bronzovej. Hokovce patria medzi najstaršie sídla Hontianskej župy. V roku 1095 spomína Hokovce vo svojom cestopise byzantský historik Constantinos a uvádza, že patrila rodu Ogeg. Ďalšia zmienka o obci Villa Egueg pochádza z roku 1245. Toto svoje meno (Egeg) si dedina udržala v maďarskom jazyku až do súčasnosti.

História:

V roku 1095 spomína Hokovce vo svojom cestopise byzantský historik Constantinos a uvádza, že patrila rodu Ogeg. Ďalšia zmienka o obci Villa Egueg pochádza z roku 1245. Toto svoje meno (Egeg) si dedina udržala v maďarskom jazyku až do súčasnosti.

V tomto období bol pánom Hokoviec bán Martin z rodu Hont-Poznan. Niekedy v rozmedzí rokov 1230-1260 bol v obci postavený pozoruhodný rannogotický kostol, zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi. Počas tatarského vpádu roku 1242 mongolskí nájazdníci obec zničili. Vypálili aj susednú Kráľovičovú. Viaceré okolité dediny (Zádor a Dopoputh) úplne zanikli. Pôvodné slovanské obyvateľstvo Hokoviec nahradili noví prisťahovalci. Roku 1270 daroval bán Martin usadlosť spolu so 4 nevoľníckymi rodinami premonštrátom v Šahách. Roku 1275 ju kráľ oslobodil od platenia daní a naturálnych dávok a šahanský prepošt udelil roku 1279 hosťom, ktorí by sa tu usadili, slobodnú voľbu richtára a ďalšie značné privilégiá. Zachoval sa údaj o tom, že roku 1318 protestoval nitriansky biskup u Matúša Csáka proti konfiškácii časti výnosov z hokovského mýta. Zdá sa, že dedina bola v tomto období pomerne dôležitým sídlom, pretože pápežskí vyberači desiatku uvádzali v rozmedzí rokov 1332 až 1337 miestneho farára medzi významnými poplatníkmi. Hokovce, ležiace na „Via Magna“ boli dôležitou križovatkou ciest a získali štatút mestečka s mýtnym právom. Roku 1465 jej panovník udelil aj jarmočné právo.

Viac histórie na: www.hokovce.sk/historia-obceOznam mesta/obce:

Žiadam obyvateľov obce ktorý majú pred domom vybudovaný vodovod alebo kanalizáciu,aby sa bezpodmienečne začali pripájať. Nakoľko nám ZsVS nenapustí vodu do systému kým nemáme dostatočné množstvo odberných miest. Obyvatelia tam kde nieje vodovod majú možnosť po dohode s obecným úradom a ZsVS po pripojení na kanalizáciu si dať namontovať vodomery na domácu vodárničku. Vodomery pre obyvateľov obce zabezpečí obecný úrad bezodplatne treba zaplatiť len za montáž. Juraj Kis starosta obce Čo sme dosiahli v roku 2009 v minulom roku najväčšou investíciou boli vodovodné prípojky.

Vybudovalo sa v obci 52 vodovodných prípojok v hodnote 24 000 € (vyše 700 000 Sk)v dohľadnej dobe budeme vodovod kolaudovať a spustí sa prevádzka. Začiatkom roka sme urobili kompletnú rekonštrukciu obecného bytu č.77 aj s pripojením na obecnú kanalizáciu spolu s MŠ.Toto pripojenie bolo komplikované tým,že vôbec nebola vybudovaná kanalizačná prípojka pre MŠ. Do zrekonštruovaného bytu sa konečne po 23 rokoch dočasne nasťahoval pán farár,vďaka veľmi pozitívneho prístupu pána Banskobystrického biskupa Baláža.Začiatkom septembra Rímskokatolícka cirkev začala s výstavbou novej fary v obci, v roku 2010 bude táto stavba skolaudovaná.Postavili sme dve autobusové zastávky ktoré treba ešte dokončiť.Od polovice roka 2009 sa nám podarilo vybaviť aby v našej obci zastavovali diaľkové autobusy SLOVAKLINES čím sa uľahčilo cestovanie do Levíc,Nitry a Bratislavy.

Podarilo sa nám vymeniť okná v MS na spálni za plastové, ktoré sme dostali od sponzorov. Tiež sme vybudovali detské ihrisko v hodnote 3 300 € (100 000 Sk)ktoré sme dostali tiež od sponzorov.Odkúpili sme pre potreby obce budovu starého farského úradu nakoľko terajšie priestory ktoré obec využíva patria urbariátu a obec za ne platí nájom.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Hokovce 1 Hokovce 2 Hokovce 3 Hokovce 4 Hokovce 5 Hokovce 6 Hokovce 7 Hokovce 8 Hokovce 9

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí