Ivanovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Ivanovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Ivanovce 1, 913 05 Melčice - Lieskové
Primátor/Starosta: Bc. Mária Hládeková
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 032/649 02 34, 649 08 71
Mobil: -
Fax: 032/649 02 34
E-mail:
Web: www.ivanovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1054

Rozloha obce/mesta v ha: 1508

Prvá písomná zmienka: 1398

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Piatok: 7:30 - 12:00   12:30 - 14:30Prezentácia:

Obec Ivanovce sa nachádza v západnej časti Slovenska. Podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky patrí do Trenčianskeho kraja a leží v juhozápadnej časti okresu Trenčín. Kataster obce hraničí na severozápade s obcami Chocholná-Velčice a Melčice-Lieskové. Na východe s obcou Krivosúd-Bodovka a na juhu s obcou Štvrtok. Západná hranica je zároveň hranicou kraja. V týchto miestach kataster hraničí s obcami Nová Bošáca a Bošáca.

Ivanovce je obec na Slovensku v okrese Trenčín. Až koncom 14. stor. sa obec dostala po prvýkrát do písanej histórie. V listine z r. 1398 , ktorou kráľ Žigmund Luxemburský daruje Beckovské panstvo vojvodovi Ctiborovi zo Ctiboríc, sa spomína pod názvom Iwany. Pisár listiny Majeta Korvína z roku 1471 ju píše už takmer pod súčasným názvom - Iwanovche. Najstarším dokumentom prinášajúcim údaje o obyvateľoch Ivanoviec je urbár Beckovského panstva z roku 1522, ktorý nás informuje okrem iného o tom, že v tomto roku bol v obci richtárom Fabian Holar, prísažnými Ján Šeno, Anton Zerav, Mišo Košata, Lukáš Barlovašovič a Prokop Brodek. Obyvatelia Ivanoviec sa venovali poľnohospodárstvu, pestovali obilniny - ovos, pšenicu, jačmeň, suržicu, ale i vzácny šafran. Beckovskému panstvu museli odovzdávať, podobne ako Melčičania, chmeľ, hrach, proso a semenec, pol voza sena, voz dreva, kapustu, vajcia, koláče, sliepky a hus, maslo, syr. Spoločne dávali všetci sedliaci ročne 3 ovečky, jedného vola, 2 dobre vykŕmené ošípané. V obci boli už vtedy dva činné mlyny, od ktorých platili panstvu jeden zlatý. V časoch tureckej nadvlády v roku 1664, keď sa spomína richtár Martin Paška, museli platiť mlynári Ján Kamenický a Ján Klenovič spolu s 11 rodinami sedliakov a celou dedinou až 11 199 akče.

Ivanovce boli v 16.-17. stor. veľkou kuriálnou obcou - vlastnili ju zemanské rodiny v rámci Beckovského panstva. Po roku 1598 to boli Bánfiovci a Nádasdyovci, ktorí si rozdelili majetky i poddaných. Svoju časť zálohovali aj významné šľachtické rody Podmanických a Záblatských. Po vymretí Bánfiovcov a vytvorení komposesorátu sa po roku 1648 majetky Beckovského panstva dedením dostali do držby viacerým šľachtickým rodinám. Komplikované boli vlastnícke pomery aj v samotných Ivanovciach. Najskôr ich vlastnili Jakušišovci, neskôr pribúdali rodiny Príleských, Ambro, Podhradský, Revayovci, Rakovský, Beréni, Seréni, Esterházi, Súľovskí, Erdödy. Svoje kúrie a majetky tu mali i ivanovskí zemania Ďurikovičovci, Chrapkovci, Mikoviniovci, Imrich Frankner, Gašpar Zirčič a Melčickí.

História obce - www.ivanovce.sk/obec-2/historia/Oznam mesta/obce:

Oznamy
- www.ivanovce.sk/sk/

Aktuality
www.ivanovce.sk/zivot-v-obci/aktuality/

 

Služby:

autobus knižnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Ivanovce 1 Ivanovce 2 Ivanovce 3 Ivanovce 4 Ivanovce 5 Ivanovce 6 Ivanovce 7 Ivanovce 8 Ivanovce 9

Odkazy/linky

Cestovný ruch, kultúra a šport
- www.ivanovce.sk/obec-2/cestovny-ruch-kultura-sport/

Životné prostredie
- www.ivanovce.sk/obec-2/zivotne-prostredie/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí