Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 919 04 Smolenice
Tel.: +421 33 558 62 00
Mobil: -
Fax: -
E-mail: driny@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún 9:00-16:00, Júl, august 10:00-17:00, mimosezóna 10:00-14:30, zatvorené 1. september - 31. marec, 1.1. a 24. - 26.12., všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, rusky, poľskyVzdialenosti:

Trnava 20 km


Popis zariadenia:

Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu miestni občania poznali už v 19. storočí. Do hlbších častí závrtového komína prenikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1930. V roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 m od povrchu. V záujme vytvorenia vhodných podmienok pre jej sprístupnenie v roku 1933 zásluhou J. Beňovského založili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a malokarpatského krasu s r. o. v Smoleniciach. V roku 1933 vyrazili dolný vchod a začali upravovať jej priestory. V roku 1934 J. Prudík, J. Banič a J. Kratochvíl objavili Beňovského chodbu. V roku 1935 v súvislosti so zmenou hospodárskeho spravovania jaskyne družstvo prijalo nové stanovy a názov Smolenické jaskyne Driny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleniciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym elektrickým osvetlením. Riadne elektrické osvetlenie inštalovali v roku 1943. V roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Majka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti. Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti, Hlinenú chodbu a Chodbu nádeje sprístupnili v roku 1959. Jaskyňa je sprístupnená v dĺžke 410 m.
Teplota vzduchu v zadných častiach jaskyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa prejavujú pod Objavným komínom, ktorý komunikuje s povrchom, a vo Vstupnej chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota vzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C
Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 druhov netopierov. Najpočetnejší je (Rhinolophus hipposideros). Z ďalších druhov sa tu vyskytuje podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), ucháč svetlý (Plecotus auritus) a i.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jaskyňa Driny 1 Jaskyňa Driny 2 Jaskyňa Driny 3 Jaskyňa Driny 4 Jaskyňa Driny 5 Jaskyňa Driny 6