Jaskyne

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/734 34 26
Mobil: 0905 412 048
Fax:
E-mail: stankov@ke.psg.sk
Web: http://www.krasnohorskajaskyna.sk/

Všeobecné údaje

Prevádzka: celoročná
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:
Rožňava
Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Pozývame Vás na návštevu turisticky sprístupnenej Krásnohorskej jaskyne. Jaskyňu môžete navštíviť v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji. 
 
Krásnohorská jaskyňa je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 34 m. Donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Aj keď to už dnes nie je pravda, je to monumentálny výtvor prírody, ktorý nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu. Prehliadková trasa v dĺžke 450 m je sprístupnená pomocou drevených lavičiek, ktorými prekonávame podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne. Ďalej návštevníci prekonajú prevýšenia pomocou pevných oceľových rebríkov, občas idú priamo terénom jaskyne. Spôsob sprístupnenia a prezentácie je nevšedným jaskyniarskym zážitkom. Túto prehliadkovú trasu zvládli návštevníci od 6 do 76 rokov, takže je vhodná pre všetkých. Deti mladšie ako 15 rokov musia však prísť v sprievode rodičov. Trasa je pomerne členitá a bezpečný pohyb po nej vyžaduje pevnú obuv. Preto je najlepšie prísť vo vibramách. Ak nemáte možnosť priniesť si pevnú obuv, zapožičiame Vám za poplatok 1 EUR čižmy.
  
Návštevníci sa stretávajú s vodcami v areáli penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde je sklad materiálu vodcovskej služby. Po vystrojení sa pešo presunú ku vchodu do jaskyne (asi 1 km). Aj na tejto trase sa nachádzajú rôzne pozoruhodnosti, ktoré sa oplatí vidieť. Vstupy do jaskyne sú v sezóne (od 15. 6. do 15. 9.) o 9,00, 11,30 a 14,00 hod. Mimo sezóny je potrebné návštevu dohodnúť telefonicky alebo e-mailom vopred. Vzhľadom na obmedzený denný počet návštevníkov to odporúčame aj v sezóne.

Pozývame Vás na návštevu turisticky sprístupnenej Krásnohorskej jaskyne. Jaskyňu môžete navštíviť v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji. 
 
Krásnohorská jaskyňa je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 34 m. Donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Aj keď to už dnes nie je pravda, je to monumentálny výtvor prírody, ktorý nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu. Prehliadková trasa v dĺžke 450 m je sprístupnená pomocou drevených lavičiek, ktorými prekonávame podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne. Ďalej návštevníci prekonajú prevýšenia pomocou pevných oceľových rebríkov, občas idú priamo terénom jaskyne. Spôsob sprístupnenia a prezentácie je nevšedným jaskyniarskym zážitkom. Túto prehliadkovú trasu zvládli návštevníci od 6 do 76 rokov, takže je vhodná pre všetkých. Deti mladšie ako 15 rokov musia však prísť v sprievode rodičov. Trasa je pomerne členitá a bezpečný pohyb po nej vyžaduje pevnú obuv. Preto je najlepšie prísť vo vibramách. Ak nemáte možnosť priniesť si pevnú obuv, zapožičiame Vám za poplatok 1 EUR čižmy.
  
Návštevníci sa stretávajú s vodcami v areáli penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde je sklad materiálu vodcovskej služby. Po vystrojení sa pešo presunú ku vchodu do jaskyne (asi 1 km). Aj na tejto trase sa nachádzajú rôzne pozoruhodnosti, ktoré sa oplatí vidieť. Vstupy do jaskyne sú v sezóne (od 15. 6. do 15. 9.) o 9,00, 11,30 a 14,00 hod. Mimo sezóny je potrebné návštevu dohodnúť telefonicky alebo e-mailom vopred. Vzhľadom na obmedzený denný počet návštevníkov to odporúčame aj v sezóne.

Poloha:

Speleologická vodcovská služba sídli v Krásnohorskej Dlhej Lúke v areáli penziónu Jozefina, kde je sklad vodcovskej služby a návštevníci tu dostanú kompletnú jaskyniarsku výstroj. K penziónu sa dostanete, ak odbočíte na veľkej zákrute štátnej cesty v Krásnohorskej Dlhej lúke pri príchode od Jovíc doprava a pri príchode od Lipovníka doľava. Ďalej pokračujete po ceste po brehu potoka rovno a až cez druhý most prejdete do areálu penziónu. Pozrite si mapku nižšie na tejto stránke. V prípade, že sa tu nenachádza vodca, je potrebné sa informovať priamo v penzióne alebo sa telefonicky spojte s niektorým z vodcov. 


Oznamy:
Vstupy do jaskyne sa riadia vstupným poriadkom, ktorý vydá každoročne prevádzkovateľ jaskyne. Vstupné do jaskyne najdete v cenníku. Odporúčame priniesť si vlastnú pevnú obuv, najlepšie vibramy. Inak Vám musíme zapožičať gumené čižmy, za čo je polatok.

Fotogaléria

Krásnohorská jaskyňa 1 Krásnohorská jaskyňa 2 Krásnohorská jaskyňa 3 Krásnohorská jaskyňa 4 Krásnohorská jaskyňa 5 Krásnohorská jaskyňa 6
Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 032 61 Važec
Tel.: +421 44 529 41 71
Mobil: -
Fax: -
E-mail: vazecj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún - august 9:00-16:00, mimosezóna 9:30-14:00, zatvorené december, január a všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, ruskyVzdialenosti:

Liptovský Mikuláš 30 km
Poprad 25 km


Popis zariadenia:

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu bývalými ponornými vodami bočného ramena Bieleho Váhu. Dosahuje dĺžku 530 m. Na viacerých miestach pôvodné riečne modelované chodby sú pozmenené rútením najmä pozdĺž medzivrstevných plôch vápencov.
Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Značná časť jaskyne je vyplnená jemnými sedimentmi naplavenými bývalými, najmä povodňovými vodami Bieleho Váhu, údajne aj vodami z ponorného toku z poloslepej doliny v Priepadlách.
Teplota vzduchu je 6,5 až 7,1 °C, relatívna vlhkosť 94 až 96 %. Vstupné časti jaskyne sú počas roka ovplyvňované klimatickými zmenami na povrchu, ktoré sa v zime prejavujú mrazovým zvetrávaním vápencov.
Významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus). Z jaskynných bezstavovcov je pozoruhodný až unikátny nález šťúrovky Eukoenenia spelaea – najsevernejší výskyt zástupcu tohto radu pavúkovcov, čím Važecká jaskyňa patrí medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Ojedinele sa v jaskyni zistil výskyt niekoľkých druhov netopierov.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Važecká jaskyňa 1 Važecká jaskyňa 2 Važecká jaskyňa 3 Važecká jaskyňa 4 Važecká jaskyňa 5 Važecká jaskyňa 6
Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 044 23 Jasov
Tel.: +421 55 466 41 65
Mobil: -
Fax: -
E-mail: jasovj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún - august 9:00-16:00, mimosezóna 10.00-14.30, zatvorené 1. november - 31. marec, všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, poľskyVzdialenosti:

Košice 35 km
Rožňava 50 km
Spišská Nová Ves 75 km


Popis zariadenia:

Jasovská jaskyňa bola osídlená v neolite (bukovohorská kultúra), bronzovej dobe, halštatskej dobe (staršej železnej dobe) a rímskej dobe. Ojedinelé archeologické nálezy poukazujú aj na možné krátkodobé paleolitické osídlenie.
Traduje sa, že jaskyňu (jej horné časti) objavil niektorý z mníchov rádu premonštrátov v Jasove. Prvé zmienky o existencii rádu sa viažu na 12. storočie. Obyvatelia obce i kláštora ju využívali ako útulok. V jaskyni sa zachovalo množstvo starých nápisov a kresieb. Nápis z roku 1452 zaznamenáva víťazstvo vojsk Jana Jiskru z Brandýsa. Letopočet 1576 v Dóme netopierov dokladá, že niektoré spodné časti jaskyne boli známe už v 16. storočí. V jaskyni sa našla dýka s cizelovaným ornamentom, ktorá asi pochádza z čias tureckej expanzie. Jaskyňu sprístupnili zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov v Jasove Alojza Richtera v roku 1846.
V roku 1923 objavili Tigriu chodbu (J. Tenjak, J. Koval), priestory nad Tigrou chodbou (V. Bluma za pomoci A. Štanglera a S. Práta), priestory za Veľkým dómom (J. Zikmund so spolupracovníkmi) a horné poschodie s nápisom z roku 1452 (J. Zikmund). Sekcia pre výskum východoslovenského krasu po úpravách nanovo otvorila jaskyňu pre verejnosť v roku 1924. Jaskyňa je elektricky osvetlená od roku 1926. Klub československých turistov sprístupnil úsek Bludiska v roku 1931 a vyrazil dolný vchod. V roku 1935 sa sprístupnilo horné poschodie s nápisom z roku 1452, vyrazenou štôlňou z Veľkého dómu aj okolie Bieleho dómu. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 550 m.
Z pozostatkov niekdajších živočíchov sa v jaskyni našli kosti jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a jaskynnej hyeny (Crocuta spelaea). Jasovská jaskyňa je veľmi významnou chiropterologickou lokalitou. Doteraz sa zistilo až 19 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zdržujú najmä v zimnom období. Najpočetnejší je podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk podkovárov veľkých na Slovensku. Z drobných bezstavovcov je vzácna šťúrovka Eukoenenia spelaea.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jasovská jaskyňa 1 Jasovská jaskyňa 2 Jasovská jaskyňa 3 Jasovská jaskyňa 4 Jasovská jaskyňa 5 Jasovská jaskyňa 6
Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 049 11 Plešivec
Tel.: +421 58 788 20 20
Mobil: -
Fax: -
E-mail: gombj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún 09:00-16:00, júl-august 10:00-17:00, mimosezóna 10:00-14.30, zatvorené 1.november-31.marec a všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, ruskyVzdialenosti:

Rožňava 10 km
Tornala 20 km


Popis zariadenia:

Jaskyňu objavili v roku 1951 dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy (V. Rozložník, L. Herényi, Š. Roda, A. Abonyi, A. Rusňák, Š. Ivanec a i.) združení v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Do podzemných priestorov prenikli cez Čiernu vyvieračku za pomoci výkopových prác. Zásluhou L. Herényiho a jeho spolupracovníkov je jaskyňa sprístupnená od roku 1955. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 285 m.
Jaskyňa vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami – tenkými trubicovitými stalaktitovými útvarmi, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 9,0 až 9,4 °C, relatívna vlhkosť 95 až 97 %.
Pozoruhodný je nález mnohonôžky rodu Typhloiulus sp., ktorá dĺžkou tela 26 mm predstavuje doteraz najväčšieho troglobionta – pravého jaskynného živočícha slovenských jaskýň. Netopiere sa v jaskyni vyskytujú len ojedinele v jarnom období. V posledných rokoch sa vo vstupnej chodbe od jesene do jari zdržiavajú salamandry škvrnité (Salamandra salamandra).


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Gombasecká jaskyňa 1 Gombasecká jaskyňa 2 Gombasecká jaskyňa 3 Gombasecká jaskyňa 4 Gombasecká jaskyňa 5 Gombasecká jaskyňa 6
Jaskyňa Driny

Jaskyňa DrinyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 919 04 Smolenice
Tel.: +421 33 558 62 00
Mobil: -
Fax: -
E-mail: driny@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún 9:00-16:00, Júl, august 10:00-17:00, mimosezóna 10:00-14:30, zatvorené 1. september - 31. marec, 1.1. a 24. - 26.12., všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, rusky, poľskyVzdialenosti:

Trnava 20 km


Popis zariadenia:

Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu miestni občania poznali už v 19. storočí. Do hlbších častí závrtového komína prenikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1930. V roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 m od povrchu. V záujme vytvorenia vhodných podmienok pre jej sprístupnenie v roku 1933 zásluhou J. Beňovského založili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a malokarpatského krasu s r. o. v Smoleniciach. V roku 1933 vyrazili dolný vchod a začali upravovať jej priestory. V roku 1934 J. Prudík, J. Banič a J. Kratochvíl objavili Beňovského chodbu. V roku 1935 v súvislosti so zmenou hospodárskeho spravovania jaskyne družstvo prijalo nové stanovy a názov Smolenické jaskyne Driny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleniciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym elektrickým osvetlením. Riadne elektrické osvetlenie inštalovali v roku 1943. V roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Majka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti. Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti, Hlinenú chodbu a Chodbu nádeje sprístupnili v roku 1959. Jaskyňa je sprístupnená v dĺžke 410 m.
Teplota vzduchu v zadných častiach jaskyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa prejavujú pod Objavným komínom, ktorý komunikuje s povrchom, a vo Vstupnej chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota vzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C
Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 druhov netopierov. Najpočetnejší je (Rhinolophus hipposideros). Z ďalších druhov sa tu vyskytuje podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), ucháč svetlý (Plecotus auritus) a i.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jaskyňa Driny 1 Jaskyňa Driny 2 Jaskyňa Driny 3 Jaskyňa Driny 4 Jaskyňa Driny 5 Jaskyňa Driny 6
Jaskyňa Domica

Jaskyňa DomicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 049 55 Dlhá Ves
Tel.: +421 58 788 20 10
Mobil: -
Fax: -
E-mail: domica@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Hlavná sezóna (jún-august) 9:00-16:00, mimosezóna 9:30-14:00, zatvorené 24.-26.december, január a všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Rožňava 25 km
Tornala 25 km


Popis zariadenia:

Mnohoročnou eróznou činnosťou vody vznikol v Silickej planine neďaleko mesta Plešivec jaskynný komplex dlhý 23 km. Časť z neho tvorí na území Maďarska jaskyňa Baradla a zvyšok dlhý sedem kilometrov sa nachádza na našom území.

Prekrásne dielo prírody objavil v roku 1926 Ján Majko, o šesť rokov na to sa z kvapľovej výzdoby mohli tešiť turisti. Jaskyňa Domica má niekoľko priestorov, siení alebo chodieb s osobitným pomenovaním. Najväčšia sieň jaskyne nazvaná podľa jej objaviteľovi je vysoká 20 m, široká 30 a dlhá 80m. Do Majkovej siene sa schádzajú všetky chodby. Najpôsobivejšou časťou priestoru sú kaskádové vodopády zvané Rímske kúpele, cez ktoré preteká riečka Styx. Práve po tomto vodnom toku sa na dĺžke 150 m plavia návštevníci a z diaľky tak obdivujú bohaté jaskynné záclony a drapérie.

Najkrajšou časťou jaskyne je Dóm indických pagod. Svoje pomenovanie dostal podľa veľkého počtu stalagmitov, pripomínajúcich indické pagody. Ďalšie priestory so zaujímavou výzdobou a nevšedným tvarovaním nesú názvy Dóm mystérií, Hrnčiareň, Panenská chodba, Jazierko šťastia, či Prales.

Kvaple nepriťahujú len rozmanitosťou svojich tvarov, ale aj hrou farieb. Minerály prítomné vo vápencovom masíve sa okysličujú a sfarbujú kvaple. Vďaka železu dostávajú odtiene žltej, ružovej až červenej farby, mangán ich sfarbuje na šedo, modrošedo až čierno. Čisto biele kvaple obsahujú len uhličitan vápenatý - kalcit.

Zvláštnosťou jaskyne Domica je hojný výskyt netopierov. V podzemných priestoroch jaskyne sa ich nachádza asi 1500 a podľa odborníkov ide o 16 druhov. Okrem toho je Domica dôležitá pre archeológov, pretože sa v nej nachádza najvýznamnejšie nálezisko bukovohorskej kultúry z pred asi štyri tisíc rokov. Na viacerých miestach sa našli kolové jamy obytných objektov a ohniská, vyše 200 zrekonštruovaných nádob z črepov, kamenné sekery, kliny, kamenné nože a škrabadlá.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jaskyňa Domica 1 Jaskyňa Domica 2 Jaskyňa Domica 3 Jaskyňa Domica 4 Jaskyňa Domica 5 Jaskyňa Domica 6
Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 032 51 Demänovská Dolina
Tel.: +421 44 559 16 73
Mobil: -
Fax: -
E-mail: djslob@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: Hlavná sezóna (jún-august) 9:00-16:00, mimosezóna 9:30-14:00, zatvorené 1.október - 14. máj a všetky pondelky
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Tradičný okruh má dĺžku 1 150 m a prevýšenie 86 m. Na trase je 913 schodov. Dlhý okruh má dĺžku 2 150 m, rovnaké prevýšenie a 1 118 schodov. Dĺžka trvania prehliadky tradičného okruhu je asi 60 min, pri veľkom okruhu približne 100 min. Priemerná teplota v jaskyni je od 6,1 do 7°C.

Dlhý okruh

K Tradičnému okruhu je pričlenená časť: Veľký dóm - najrozmernejší podzemný sprístupnený priestor na Slovensku s podzemným riečiskom a mäkkým čistobielym sintrom. Druhá časť - Ružová sieň a Králova galéria, časť morfologicky najpestrejšej výzdoby v DJS, unikátne jaskynné lekná a jazerné špongiovité tvary, jaskynné perly a množstvo tvarov sintrovej výzdoby po celom úseku tejto časti.

Prehliadka Veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody sa uskutoční pri minimálnom počte 10 osôb. Prehliadka sa začína v období mimo sezóny o 13:00, v hlavnej sezóne o 13:15.

Tradičný okruh

Prehliadka najzaujímavejších priestorov systému Demänovských jaskýň, sprístupnených od 5.5.1933. Unikátne sintrové formy, podzemná rieka Demänovka, krasové jazierka a typické riečne modelované chodby a stropné korytá. Vo vyšších úrovniach steny, pukliny a stropy zdobené bohatou kvapľovou výzdobou. Zastávky sú na najzaujímavejších miestach s odborným výkladom, zameraným na genézu a históriu jaskyne s popisom jednotlivých častí.


Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:
anglicky, nemecky, rusky

Vzdialenosti:

Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 m.

Jaskyňa sa nachádza 13 km južne od Liptovského Mikuláša v Nízkych Tatrách, na pravej strane Demänovskej doliny, niekoľko kilometrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná. Serpentínový chodník od parkoviska k jaskyni má dĺžku asi 400 m a prevýšenie 67 m. Výstup k jaskyni trvá 10 - 15 min. Na výstupovej trase je náučný chodník.


Popis zariadenia:

Jaskyňu objavil A. Král za pomoci A. Mišuru a ďalších prieskumníkov suchým najspodnejším ponorom Demänovky v roku 1921. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala sprístupňovacie práce. V roku 1923 inštalovali dočasné elektrické osvetlenie. Časť jaskyne od Mramorového riečiska cez Veľký dóm až po Zlaté jazierko sprístupnili v roku 1924.

Prvé zmienky o jaskyniach v Demänovskej doline pochádzajú už z roku 1299 a prvá konkrétna zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni je z roku 1672.
Istý pán J. P. Hain tu našiel kosti jaskynných medveďov a považoval ich za dračie. Odtiaľ pochádza i staršie pomenovanie Dračia jaskyňa.

2445 m je dĺžka zameraných častí jaskyne s výškovým rozdielom 57 m.

Kedysi sa zvykli na seny jaskyne podpisovať obyčajní návštevníci i významné osobnosti. Podpísali sa tu okrem iných Michal Miloslav Hodža, Samo Chalúpka či Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Vy to dnes už radšej neskúšajte...

GPS súradnice jaskyne:
+49 0´58,33´´
+19 34´54,74´´

Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Demänovská ľadová jaskyňa 1 Demänovská ľadová jaskyňa 2 Demänovská ľadová jaskyňa 3 Demänovská ľadová jaskyňa 4 Demänovská ľadová jaskyňa 5 Demänovská ľadová jaskyňa 6
Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 977 01 Bystrá
Tel.: +421 48 619 51 33
Mobil: -
Fax: -
E-mail: bystrj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jún - august 9:00 - 16:00; január - máj a september - október 9:30 - 14:00; zatvorené 1. november až 1. január a všetky pondelky


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, ruskyVzdialenosti:

Poprad 75 km
Liptovský Mikuláš 50 km
Banská Bystrica 40 km
Brezno 12 km


Popis zariadenia:

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých vápencoch chočského príkrovu s vložkami rohovcov. Striedajú sa v nich i polohy svetlosivých dolomitov. Smer jaskynných chodieb je výrazne predurčený strmými tektonickými poruchami.
Jaskyňa dosahuje dĺžku vyše 3 531 m a vertikálne rozpätie 99 m. V závislosti od zahlbovania dna doliny ju vo viacerých vývojových štádiách vytvorili ponorné vody Bystrianky pritekajúce na krasové územie z južných svahov Nízkych Tatier. Najstaršie je meandrovité riečisko v Starej jaskyni, ktorej vchod je 70 m nad terajším tokom Bystrianky. V súčasnosti ponorný vodný tok preteká najnižšími a najmladšími časťami Novej jaskyne, ktoré ležia 14 m nižšie ako 160 m vzdialený ponor Bystrianky pred jaskyňou. Vodný tok sa objavuje aj na dne neďalekého Bystrianskeho závrtu, ktorého priepasťovité podzemné priestory dosahujú dĺžku vyše 650 m a hĺbku 165 m. Vyvieračky vo Valaskej sú od ponorov vzdialené 3300 m pri výškovom rozdiele vyše 70 m.
Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. Kratšie oválne chodby sú prevažne predurčené medzivrstevnými plochami hornín a miestami prepájajú puklinové chodby. Horné časti tektonických porúch sú na viacerých miestach rozšírené koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Vyskytujú sa aj väčšie, sieňovité a dómovité priestory, zväčša rútivého charakteru (Zrútený dóm, Mostárenské siene). Do spodných častí Novej jaskyne ústi priepasť Peklo hlboká 56 m.
Zo sintrovej výplne dominujú záclony (Kaplnka), ktoré miestami visia z okraja sintrových kôr vytvorených na bývalých, neskôr rozplavených riečnych sedimentoch (Baldachýn). Pod Peklom sa miestami vyskytuje aragonit.
Teplota vzduchu je 5,7 až 6,7 °C, relatívna vlhkosť 92 až 98 %. V jaskyni sa zistilo 8 druhov netopierov, najhojnejšie podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a netopier obyčajný (Myotis myotis).


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Bystrianska jaskyňa 1 Bystrianska jaskyňa 2 Bystrianska jaskyňa 3 Bystrianska jaskyňa 4 Bystrianska jaskyňa 5 Bystrianska jaskyňa 6
Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 059 54 Tatranská Kotlina
Tel.: +421524467375
Mobil: -
Fax: -
E-mail: belianj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Jaskyne sú zatvorené každý pondelok a 1.1. a 24.-26.12.


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
predaj suvenírov
Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, ruskyVzdialenosti:
Poprad 30 km Stará Ľubovňa 40 km
Popis zariadenia:

Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili.
Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu. Vznik jaskynných priestorov podmienili medzivrstevné plochy, menej tektonické poruchy, pozdĺž ktorých vody prenikali a prúdili do hlbších častí podzemia. Prvotné dutiny boli úplne vyplnené vodou, ktorá okrem korózie pôsobila i pomalým tlakovým prúdením. Na stropoch sa vymodelovali mohutné kupoly i menšie kotlovité vyhĺbeniny.

Prvotné dutiny jaskyne pravdepodobne vznikali v súvislosti s rozčleňovaním pôvodne rozsiahlejšej plošiny Kobylieho vrchu nad jaskyňou, ako aj s následným zahlbovaním doliny Belej. Najväčšie podzemné priestory boli vytvorené už pred hlavným štvrtohorným zaľadnením Tatier. Vody prenikajúce do jaskyne v čase ústupu ľadových dôb už iba čiastočne remodelovali skôr vytvorené podzemné priestory. V súčasnosti sa priesakové vody zo zrážok sústreďujú v najnižších častiach jaskyne, kde vytvárajú občasné potôčiky.

Dĺžka jaskyne je 3 8259 m s výškovým rozdielom 168 m. Do vstupných častí, prístupných prerazeným tunelom, ústia komínové priestory vedúce od horného, pôvodného vchodu, situovaného 82 m nad terajším vchodom. Výstupné a zostupné časti prehliadkovej trasy, podmienené medzivrstevnými plochami vápencov, stúpajú od Rázcestia a miestami sú rozšírené rútením do dómovitých a sieňovitých priestorov (Zrútený dóm, Dóm trosiek). Na viacerých úsekoch sa zachovali oválne tvary vodnej modelácie (Rúrovitý dóm, Dlhá chodba, Priepasťová chodba). Značnú vertikálnu členitosť jaskyne dotvárajú priepasti (Hladová priepasť, Peklo) a komíny.

Upútajú sintrové vodopády (Vysoký dóm, Dóm SNP, Vodopádový dóm, Hudobná sieň) a pagodovité stalagmity (Palmová sieň). Bohato sú zastúpené aj iné formy sintrovej výplne (Galéria, Klenotnica, Biela sieň). Teplota vzduchu je 5,0 až 6,3 °C, relatívna vlhkosť 90 až 97 %.

V jaskyni sa zistilo 7 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis). Zriedkavejšie sa vyskytujú netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier Brandtov (Myotis brandtii) a netopier brvitý (Myotis emarginatus). Z drobných bezstavovcov v jazierkach žije hlbinovka Bathynella natans.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Belianska jaskyňa 1 Belianska jaskyňa 2 Belianska jaskyňa 3 Belianska jaskyňa 4
Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 049 35 Ochtiná
Tel.: Tel.: 421/ (0)58/488 10 51- 52
Mobil: -
Fax: -
E-mail: oaj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

-


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

-


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

-Vzdialenosti:

Z Popradu smer Rožňava cez Vernár, Dobšinú a Štítnik – cca 80 km
Z Rožňavy cez Štítnik smer Jelšava – cca 25 km
Z Revúcej smer Štítnik, Rožňava – cca 22 km


Popis zariadenia:

Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave M. Cangár a J. Prošek. V roku 1955 si ju prezreli pracovníci Turistu, n.p. a v r. 1956 sa uskutočnili prieskumné sondovacie práce. Sprístupňovacie práce sa začali v roku 1966 razením prístupovej štôlne dlhej 145 m, ktorá umožnila jaskyňu otvoriť pre verejnosť v r. 1972. Dĺžka jej sprístupnenej časti je 230 m.
Vo svetovom meradle je unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Revúcou. Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Je jediná svojho druhu v Európe. Je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.
Vytvorená je v šošovke prvohorných spodnodevónskych kryštalických vápencov a ankeritov situovanej uprostred nekrasových hornín – fylitov. Prístupová štôlňa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m.
V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Tvorí sa z vodných roztokov s vysokým obsahom Mg-, Fe- a Mn-iónov v podmienkach stabilnej mikroklímy. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov) s čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami premeneným na kalcit. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko dm dlhých ihlíc a zakrivených až špirálovitých heliktitov (datovaný vek 14-tisíc rokov). Tieto vytvárajú trsovité alebo kríčkovité útvary (vrátane tzv. železného kvetu), ktoré sú pre návštevníkov najatraktívnejšie. Aragonit druhej generácie stále dorastá, čím si udržuje bielu farbu a čistý vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu, ktorý sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a železitých okroch, vytvára drobné vejáriky (veľké 2 až 4 mm, miestami i väčšie), ojedinele miniatúrne špirálovité útvary. K stabilizácii jaskynnej mikroklímy výrazne prispievajú železité okre (obsahujú 47 až 56 hm. % vody), pretože sú schopné vodnú paru uvoľňovať i pohlcovať.
Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka jaskyne je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2º do 7,8ºC, relatívna vlhkosť 92 až 97 %. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

Bližšie informácie a vstupný poriadok Ochtinskej aragonitovej jaskyne v zmysle vstupného poriadku na www.ssj.sk.
Zdroj: www.ssj.sk


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Ochtinská aragonitová jaskyňa 6 Ochtinská aragonitová jaskyňa 5 Ochtinská aragonitová jaskyňa 4 Ochtinská aragonitová jaskyňa 3 Ochtinská aragonitová jaskyňa 1 Ochtinská aragonitová jaskyňa 2