Jaskyne

Harmanecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Veľká Fatra, cesta 65, 976 03 Dolný Harmanec
Tel.: 048/ 419 81 22
Mobil: -
Fax: -
E-mail: harmanj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Náučný chodník

Vybudovaný v roku 1992, obnovený v roku 2002. Dĺžka 1,3 km s prevýšením 260 m. Obsahuje 9 informačných panelov: 1. úvodné informácie, 2. geologické pomery Harmaneckého krasu, 3. lesné a rastlinné spoločenstvá, 4. bezstavovce okolia jaskyne, 5. vyššie živočíchy, 6. tis v okolí Harmanca, 7. Harmanecká jaskyňa, 8. živočíšstvo Harmaneckej jaskyne, 9. história jaskyne.


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Banská Bystrica
Bratislava


Popis zariadenia:

Harmanecká jaskyňa leží severozápadne od Banskej Bystrice, na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, pri obci Harmanec. Vďaka jej charakteristickému snehovému sfarbeniu jej prirástol názov Biela jaskyňa. Najväčšia sprístupnená časť sa nazýva Dom pagôd, ktorá je špecifická svojimi mohutnými pagodovitými útvarmi. Symbolom jaskyne je oslnivo biela kamenná váza, ktorá vraj splní želanie každému, kto do nej trafí mincu.

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch chočského príkrovu pozdĺž tektonických porúch, miestami sa uplatnili i medzivrstevné plochy. Dosahuje dĺžku 2763 m a vertikálne rozpätie asi 75 m. Okrem mohutných rútivých priestorov (Dóm pagod, Vysoký dóm, Bludný dóm a i.) sa vyskytujú horizontálne a šikmé chodby s nepravidelnými oválnymi tvarmi, avšak bez typických znakov riečnej modelácie. Zastúpené sú i menej výrazné rútivé a špirálovité priepasti.

Prvotné jaskynné priestory vznikli koróziou pomaly prúdiacej až takmer stagnujúcej vody, keď boli úplne zaplavené. Zmiešanou koróziou a pomalou konvekciou vody sa vytvorili nepravidelné špongiovité a oválne kupolovité vyhĺbeniny. Po poklese hladiny podzemných vôd, o čom svedčia miestami zachované hladinové vyhĺbeniny, boli jaskynné priestory zaplavené iba čiastočne. Doba vytvárania jaskynných priestorov pravdepodobne súvisí s dávnym prítokom vôd z okrajovej oblasti Kremnických vrchov (v podzemí sa našli cudzorodé sedimenty splavené z nekrasového územia) a vytváraním okolitého zarovnaného povrchu v treťohorách. Neskôr sa pôvodné oválne tvary deštruovali a remodelovali výrazným rútením skalných stropov a stien, pričom sa vytvorili úsypiskové kužele, kopy a valy. Koróznym pôsobením presakujúcich atmosférických vôd vznikli úzke puklinové chodby a komíny.

Jaskyňa je známa bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, nástenné vodopády a záclony i sintrové jazierka. Vo Veľkom dóme sú dve pagody vysoké 12 m s priemerom 3 m. Teplota vzduchu je 5,8 až 6,4 °C, relatívna vlhkosť 94 až 97 %.

Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis) a netopier ostrouchý (Myotis blythii), viackrát v počte 1000 až 1500 jedincov. Ďalším početným druhom je večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Medzi často sa vyskytujúce druhy patrí aj netopier vodný (Myotis daubentonii). Z bezstavovcov sú najvýznamnejšie mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Harmanecká jaskyňa 5 Harmanecká jaskyňa 4 Harmanecká jaskyňa 2 Harmanecká jaskyňa 3 Harmanecká jaskyňa 6 Harmanecká jaskyňa 1
Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Tel.: 058/7881470
Mobil: -
Fax: 058/7881470
E-mail: dobslj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

15.5 - 30.9


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

1.1.2007 až 14.5.2007 Zatvorené
15.5.2007 až 31.5.2007 Utorok až Nedeľa o 9,30 11,00 12,30 14,00 hod.
1.6.2007 až 31.8.2007 Utorok až Nedeľa o 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 hod.
1.9.2007 až 30.9.2007 Utorok až Nedeľa o 9,30 11,00 12,30 14,00 hod.
1.10.2007 až 31.12.2007 Zatvorené


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, ruskyVzdialenosti:

PRÍSTUP: Vlakom z Banskej Bystrice alebo z Margecian. Autobusom z Popradu (26 km) cez Vernár (10 km) a zo Spišskej Novej Vsi (46 km) cez Dedinky (12 km).

Prístup autom do osady Dobšinská ľadová jaskyňa:

- Z Popradu cez Vernár smer Rožňava – 30 km
- Z Brezna cez Červenú Skalu, Telgárt smer Rožňava – 60 km
- Z Rožňavy cez Dobšinú smer Poprad – 40 km


Popis zariadenia:

Tento chránený prírodný výtvor je jeden z najvzácnejších a najpozoruhodnejších prírodných javov u nás.

Objavil ju 15.7.1870 banský inžinier E. Ruffinyi so spoločníkmi. Už 1871 ju sprístupnili verejnosti. 1887 bola prvou jaskyňou v Európe s elektrickým osvetlením.

Vchod do jaskyne je v severnom úbočí vrchu Duča vo výške 969,5 m, dĺžka jaskyne dosahuje 1232 m. Priestory jaskyne od vstupného otvoru postupne klesajú, čo spolu so severnou orientáciou umožňuje v zimnom období klesanie studeného vzduchu a celkové podchladenie priestorov. V letnom období sa zase teplejší vzduch s menšou špecifickou hmotnosťou nemôže dostať do jaskynných priestorov, čím sa priemerná teplota v jaskyni udrží pod hodnotou 0 °C po celý rok.
Dlhodobým opakovaním tohto cyklu vzniklo zaľadnenie jaskynných priestorov. Bohatá výzdoba má útvary do značnej miery vytvarované prúdením vzduchu.

Celkový objem ľadu sa odhaduje na cca 110 000 m3.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Dobšinská ľadová jaskyňa 3 Dobšinská ľadová jaskyňa 2 Dobšinská ľadová jaskyňa 1 Dobšinská ľadová jaskyňa 6 Dobšinská ľadová jaskyňa 5 Dobšinská ľadová jaskyňa 4