Jasov

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jasov


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
Primátor/Starosta: Marián Dzurik
Prednosta/Zástupca starostu: - / Alexander Horváth, ml.
Tel.: 055/466 41 06, 055 / 466 82 14
Mobil: 0905 519 020, 0903 374 679
Fax: -
E-mail:
Web: www.jasov.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3630

Rozloha obce/mesta v ha: 3542

Prvá písomná zmienka: 1234

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30


Prezentácia:

Obec Jasov má bohatú históriu, ktorá sa viaže hlavne k existencii kláštora premonštrátov, ale vďaka jasovskej jaskyni v útrobách skalného masívu, jeho história siaha oveľa hlbšie do dejín ľudstva. V jaskynných priestoroch sa totiž našli stopy po neolitickom i eneolitickom osídlení potvrdené nálezmi bukovohorskej kultúry, kanelovej keramiky, spolu s archeologickými pamiatkami pilinskej kultúry z mladšej bronzovej doby i nálezmi kyjatickej kultúry z neskorej bronzovej doby.

Skutočnosť nepretržitého mnohotisícročného osídlenia územia obce a okolia potvrdzujú i nálezy zo železnej - hallštattskej doby, z čias Rímskej ríše a pozostatky keramiky zo strednej a mladšej hradištnej doby. kláštor premonštrátovNajstaršia písomná správa o území Jasova je o jasovskom kláštore z obdobia okolo roku 1234, kde sa hovorí o kláštore premonštrátov ako pobočke kláštora sv. Štefana vo Veľkom Varadíne, pričom územie a obec patrili k hradu Turňa.

Útrapy tisícročných bojov o prežitie počas tatárskeho vpádu, bojov o kráľovský trón, dvoch svetových vojen, ale i nespočetných chorôb a epidémií, spôsobovali zmeny v počte obyvateľov. Napokon však pôvodne banícke mestečko prežilo a sila obyvateľov si zasluhuje, aby sa pripomenuli historické udalosti, ktoré tvorili ľudia a pretvárali ľudí.

Jasovský hrad

Začiatok 14. storočia v Uhorsku charakterizovala komplikovaná situácia, ktorá mala svoj základ v boji o uhorský trón. Veľmoži brojili proti kráľovi Karolovi Róbertovi z rodu Anjou a  siahali aj na kráľovské majetky. Napriek víťazstve kráľovských vojsk v bitke pri Rozhanovciach (1312) sa kráľ necítil bezpečne a dal vybudovať na ochranu svojich majetkov aj hrad na jasovskej skale ako strážne miesto – castrum, pod správou palatína. Kastelánom palatína bol v prvých zmienkach o hrade (v rokoch 1318 a 1324)  Filip Drugeth, novohradský (Ujvár) župan.

Neskôr hrad stráca na význame a postupne sa menili správcovia i majitelia:

  • majetok prepošstva v r. 1390 – s kráľovskou dispozíciou,
  • výmena za majetky v Boršodskej župe v roku 1391,
  • majiteľ Ferenc Pányi v rokoch 1398 – 1399,
  • správca Mark z Norimbergu ho spravuje v mene kráľa v roku 1406 – 1407.

Potom už v listinách nie je zmienka o hrade.

V súčastnosti sa z hradu na jasovskej skale zachovali len ruiny. Nachádzajú sa neďaleko náučného chodníka Jasovská skala v miestach hradného valu.

Viac z histórie: www.jasov.sk/historia-banictva-hutnictva-remeselnej-vyroby-a-podnikania-v-obci-a-okoli-a24-10Oznam mesta/obce:

Oznamy
- www.jasov.sk/-oznamy

Aktuality
- www.jasov.sk/-aktuality

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Budova OcU v Jasove Jasovská Skala Jedinečný barokový kostol s kláštorom Jedna z tabúľ  Náučného chodníka Jasovska skala Kláštorná kazateľnica NPR Jasovské dubiny V našich podmienkach nezvyčajná sekvoja pri jasovskom kláštore Vchod do Jasovskej jaskyne Vodopád pri Veľkom prameni v Jasove Zimný pohľad na obecný kostol sv. Michala archanjela v Jasove Jasov 11

Odkazy/linky

Kultúra
- www.jasov.sk/-kulturne-pamiatky

Jasovská jaskyňa
- www.jasov.sk/-jasovska-jaskyna

Cestovný ruch
- www.jasov.sk/-cestovny-ruch
 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí