JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta SPIŠSKÁ BELÁ

JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá

Rok narodenia:
1975

Rodinný stav:
ženatý (manželka Lucia), 1 dieťa (dcéra Ema),

Adresa trvalého pobytu:
Tatranská 30, Spišská Belá

Vzdelanie:
Gymnázium Kežmarok
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pracovné skúsenosti:
v roku 1998 začal pracovať ako právnik v špecializovanej štátnej správe (Colný úrad Poprad)
V komunálnych voľbách v roku 1998 bol ako 23-ročný zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej ako nezávislý kandidát.
V komunálnych voľbách v roku 2002 bol ako 27-ročný zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
V komunálnych voľbách v roku 2006 bol druhýkrát zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
Vo voľbách do orgánov VÚC v roku 2009 bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
V komunálnych voľbách v roku 2010 bol tretíkrát zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany alebo politického hnutia.
Je členom Rady ZMOS a predsedníctva ZMOS a predseda odborne sekcie verejnej správy ZMOS
Je predsedom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
Je predsedom Mikroregiónu Belianske Tatry
Je predsedom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
Je členom Rady Regionálneho vzdelávacieho centra v Štrbe (Poprad)
Je členom Výboru pre otázky zamestnanosti pri UPSVaR v Kežmarku
Je členom Rady školy pri SOŠ, Kušnierska brána, Kežmarok (ako poslanec zastupiteľstva PSK)
Je členom Rady školy pri Gymnáziu Kežmarok (ako poslanec zastupiteľstva PSK)

Kontakt:
Mestský úrad
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá

Tel.: 052/4680500
E-mail: primator@spisskabela.sk
Web: http://spisskabela.sk