JUDr. Zoltán Hájos - primátor mesta DUNAJSKÁ STREDA

JUDr. Zoltán Hájos - primátor mesta Dunajská Streda

Dátum narodenia:
júl 1967

Vzdelanie:
Základná škola Gyulu Szabó-a
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
Právnická fakulta Univerzity Komenského

Priebeh zamestnaní:
Sudcovskú prax získal na Obvodnom vojenskom súde v Bratislave a Okresnom súde v Dunajskej Strede, pričom v roku 1992 zložil odbornú sudcovskú skúšku.
Právnickú prax a odborné skúsenosti nadobudol na Katastrálnom úrade v Dunajskej Strede, na právnom oddelení Všeobecnej úverovej banky a.s., Slovenskej sporiteľne a.s. a Slovenskej kreditnej banky a.s. Odborné pôsobenie začal v roku 1996 v Dunajskej Strede ako samojediný v advokátskej kancelárii, ktorá sa však dnes rozrástla na kanceláriu so šiestimi odborne fundovanými kolegami a ktorá je schopná poskytovať významné advokátske služby.

Kontakt:
Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: +421 (0)31 590 39 41
E-mail: primator@dunstreda.eu
WEB: www.zoltanhajos.sk
Stránkové hodiny primátora: streda 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.