Kojatice

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kojatice


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Kojatice 200, 082 32 Svinia
Primátor/Starosta: Anton Aštary
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ján Mikula
Tel.: 051/749 95 20
Mobil: 0905 896 488
Fax: 051/749 95 21
E-mail:
Web: www.kojatice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1027

Rozloha obce/mesta v ha: 1068

Prvá písomná zmienka: 1248

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:45 12:15 - 16:00
Utorok: 7:30 - 11:45 12:15 - 16:00
Streda: 7:30 - 11:45 12:15 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 11:45 12:15 - 15:30
Piatok: 7:30 - 11:45 12:15 - 13:30



Prezentácia:

Obec Kojatice sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy, na severe Šarišskej vrchoviny. Leží v okrese Prešov, vjeho západnej časti. Katastrálna výmera obce je 1068 ha.

Kataster Kojatíc susedí s katastrálnym územím piatich obcíŽupčany, Svinia, Šarišské Lužianky, Rokycany a Bzenov. Na juhu katastrasa nachádza osada Kojatická Dolina, ktorá je súčasťou obce.
Celková dĺžka hranice Kojatíc je 13 850 m, z čoho najviac pripadána hranicu s obcou Župčany (5000m), ďalej sú to Šarišské Lužianky(3400m), Rokycany (2550m), Svinia (2200m) a nakoniec Bzenov (700m).

Kataster danej obce ako bolo spomínané leží v severnej častiŠarišskej vrchoviny, na styku Širockej a Chminianskej brázdy, hraničíso Spišsko - Šarišským medzihorím, s pohorím Bachureň, Branisko, ČiernaHora a s Košickou kotlinou. Patrí do provincie Západné Karpaty,subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, do Ppdhôľno - magurskejoblasti.

Najstaršia správa o obci Kojatice (predtým Kojatha), je z roku 1248 , z listiny kráľa Bela IV., v ktorej sa hovorí o cirkevných záležitostiach. V tom čase naša obec patrila panstvu Veľký Šariš. Dovtedy tri štvrtiny desiatku od kojatických domácností patrili jágerskému biskupovi a od roku 1248 bola súčasťou príjmov hradného panstva Šariš, patriaceho kráľovi. Z týchto skutočností je zrejmé, že Kojatice existovali dávnejšie pred polovicou 13. storočia.
V písomnostiach sa vyskytujú pod názvom Kayatha (1282) v rôzných obmenách: Kayata (1312), Kajaczicze 1773), Kojecice (1920), Kojetice(1927), Kojatice (1948), maď. Kajata, Fuzérkajáta. Názov obce Kajátha, ktorý bol maďarskou úpravou pôvodného slovenského názvu koreniacom v osobnom mene Kojata patria podobne ako názvy blízkych Daletíc, Jarovníc typologicky k názvom starobylých slovenských dedín jestvujúcich pred 11. storočím.

Geografická poloha, názov, vývoj osídlenia najbližšieho okolia a rozvinutosť v prvej polovici 13. storočia vedú k názoru, že Kojatice patrili k najstarším dedinám v okolí spred 11.storočia. Miesto bolo osídlené aj v neolite nakoľko sa tu našlo sídlisko ukovohorskej kultúry. Ako už bolo spomenuté v polovici 13. st.kráľovské majetky zobral palatín Omodej a obec daroval šľachticovi Beňadiktovi synovi Meršeho, vlastníkovi panstva Sviňa. Jeho synom patrila obec ešte okolo roku 1317. Čoskoro opäť obec prešla do vlastníctva kráľa. V 15. storočí Kojatice patrili šľachticom z Rozhanoviec. Poddaní z Kojatíc boli v roku 1427 zdanení dávkou 39 port, podľa toho usudzujeme, že Kojatice v tom čase patrili k väčším dedinám.

V 16.-18. storočí patrili jezuitskému rádu a cirkevným inštitúciám. V dedine je rímskokatolícky klasicistický kostol z roku 1784, ktorý postavili jezuiti. Ich rád v tom čase sídlil v tunajšej starej škole, ktorá dodnes stojí a doteraz sa v nej vyučuje. Kostol je zasvätený sv. Ondrejovi, ktorý je aj patrónom obce. Dokumentuje to i oltárny obraz sv. Ondreja - olejomaľba na plátne, kópia Maxa Kurtha zo začiatku 20. storočia.

K obci Kojatice patrí aj osada Kojatická Dolina . Vznikla bola osídlena pred prvou svetovou vojnou. Prisťahovalo sa sem niekoľko rodín z Poľskej republiky a kúpili si polia a lesy, ktoré predtým patrili Szineyovcom vo Svini. Šarišské Lužianky - časť obce Kojatice leží južne, pri pravom brehu rieky Svinka. Najstaršie správy sú v listinách z roku 1335, vtedy obec patrila Viliamovi Drugethovi. Začiatkom 15. storočia dedina patrila Cudarovcom, neskôr Bertóthyovcom. V dedine je kúria, pravdepodobne z 18. storočia. Bola viackrát prestavaná a sídlil v nej vtedajší Miestný národný výbor.



Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Kojatice 1 Kojatice 3 Kojatice 4 Kojatice 5 Kojatice 6 Kojatice 2

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí