Kosorín

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kosorín


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Kosorín 117, 966 24 Janova Lehota
Primátor/Starosta: Darina Morvayová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Darina Štefanovičová
Tel.: 045/672 66 31
Mobil: 0917 353 172, 0902 793 312
Fax: -
E-mail:
Web: www.kosorin.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 463

Rozloha obce/mesta v ha: 1275

Prvá písomná zmienka: 1487

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 13:00


Prezentácia:

Obec sa nachádza približne 13 kilometrov severne od Žiaru nad Hronom, na severnom okraji Žiarskej kotliny. V jej severnej čsti leží obec Kosorín. Susedné obce sú Janova Lehota, Slaská a Lutila. Celková rozloha obce je 1275 ha. Nadmorská výška sa pohybuje od 352 do 931m. Stred obce leží vo výške 370m. Cez obec preteká Kosorínsky potok, ktorý tu priberá Klokočský potok a neskôr sa vlieva do Lutilského potoka. Prístup do obce je po ceste III.triedy cez obce Janova Lehota alebo Slaská, úzka poľná cesta vedie aj do Lutily.

HISTÓRIA KOSTOLA SV. LADISLAVA V KOSORÍNE

V roku 1785 bola v Kosoríne kaplnka, ktorá bola v rokoch 1800 - 1805 rekonštruovaná. Súčasnú podobu nadobudol kostol rekonštrukciou v rokoch 1926 - 1928. V roku 1928 sa do novopristavenej veže umiestnili dva nové zvony. Pri nich zostal aj malý zvon z roku 1624 s nápisom SOLI DEO ET HONOR ET GLORIA ANNO DOMINI J-624 ( JEDINÉMU BOHU ČESŤ A SLÁVA ROKU PÁNA 1624 ).

Kostol je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZKP pod č. Ss/1235. Je postavený na parcele č. C-KN 363 o výmere 279 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k. ú. Kosorín, súpisné číslo 15. Vlastníkom kostola je od 20.10.1999 Rímskokatolícka cirkev - farnosť Slaská, 966 22 Slaská, SR. Kostol je zasvätený Sv. Ladislavovi. Erb obce Kosorín stvárňuje Sv. Ladislava ako jazdca, nie ako kráľa v brnení, držiaceho halapartňu. Ide tu nepochybne o úsilie odlíšiť Sv. Ladislava z Kosorína od iných vyobrazení tohto svätca, ktorého symbol má vo svojej pečati a erbe napríklad aj susedná obec Lutila.

Pri vstupe do kostola po ľavej strane visí kríž z roku 1900. Pod chórom po ľavej strane je umiestnená socha Sv. Antonka s malým Ježiškom na rukách. Po stenách sú povešané obrazy Krížovej cesty. V lodi kostola po ľavej strane je vymurovaný oltárik, v ktorom je Boží hrob. Na oltáriku je položený drevený bohostánok, na ktorom je postavená socha Sedembolestnej Panny Márie. Hlavný oltár je drevený. Na hlavnom oltári sú tri sochy. V strede je Sv. Ladislav, patrón kostola. Vpravo je Božské srdce Pána Ježiša, vľavo je srdce Panny Márie. Po bokoch bohostánku kľačia anjeli.

Viac na: www.kosorin.sk/?id_menu=23490&limited_level=1&stop_menu=23490Oznam mesta/obce:

Obec Kosorín spravuje:

Obecný úrad
Materskú školu
Obecnú knižnicu
Obecný cintorín a dom smútku

Stavebný úrad:

Spoločný obecný úrad v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obci Kosorín na základe zmluvy.

Služby:

autobus knižnica škôlka športovisko

Fotogaléria

Obecný úrad - kultúrny dom Materská škola Námestie obce Lietadlo MIG 15 - pamiatka na boje v septembri 1944 Pamätník obetiam SNP Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava Materská škola - školský dvor Deň detí a rodiny 2015 Rozprávkový les 2015 Mikuláš 2015 Fašiangy 2016 Veľká noc 2016

Odkazy/linky

Aktuálne oznamy obce
- www.kosorin.sk

Detský klub Kosorínske Orlíčatá
- www.kosorin.sk/detsky-klub-kosorinske-orlicata.html

Obecná knižnica
www.kosorin.sk/obecna-kniznica.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí