Kuková

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kuková


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 086 44 Kuková 74
Primátor/Starosta: Ing. Štefan Kožlej
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Girmala Tomáš
Tel.: 054 / 732 28 15
Mobil: -
Fax: 054 / 732 28 15
E-mail:
Web: www.kukova.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 710

Rozloha obce/mesta v ha: 1061

Prvá písomná zmienka: 1342

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00Prezentácia:

Obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v nadmorskej výške približne 205 m. Rozkladá sa v strednej časti údolia Topole, západného prítoku rieky Topľa. .Rozloha obce je 1066 ha, z čoho 500 ha je poľnohospodárska pôda, 550 lesný porast, zväčša bukový (až 90%) a 16 ha je zastavanej plochy.

Názov obce sa menil V roku 1773 sa ešte používal pôvodný slovenský názov Kukowa, ale aj pomaďarčený názov Kőke-Mező, ktorý sa zmenil v roku 1786 na Kőkemeső, v rokoch 1863 až 1913 sa používal názov Kűkemező ale od roku 1920 má obec názov Kuková. Väčšina obyvateľov Kukovej sa hlási k slovenskej národnosti, žije tu cca 30 Rómov, ktorí si uvádzajú slovenskú národnosť. Podľa sčítania obyvateľstva sú v obci zaznamenané aj nepatrné počty Rusínov, Čechov a Maďarov. V obci sa rozpráva šarišským nárečím. Religiózne zloženie sa v posledných desaťročiach zmenilo. Najpočetnejšou zastúpenou konfesiou v súčasnosti trvalo zostáva rímskokatolícka cirkev.

Kultúra

V roku 2002 bol pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Kukovej vysvätený kultúrny dom a hneď sa v ňom konali oslavy, na ktorých vystúpila skupina Drišľak, folklórny súbor Kukovčan a deti zo Základnej a Materskej školy so svojím programom. V súčasnosti sa v kultúrnom dome konajú rôzne oslavy (svadby, stužková atd.) a kultúrne podujatia napr. ku Dňu matiek. Od roku 2002 folklórny súbor Kukovčan organizuje oslavy a vystúpenia aj v iných obciach Východného Šariša. V Kukovej existuje aj Klub dôchodcov a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami. V Kultúrnom dome bývajú akcie ku dňu zdravia a výlety pre dôchodcov a telesne postihnutých.

V roku 1963 z iniciatívy bratov Tkáčovcov a Štefana Kruľu vznikol futbalový oddiel, ktorý existuje dodnes. Na počesť zakladateľov futbalového oddielu sa koná každoročne v auguste memoriálový turnaj, na ktorom hrajú dorastenci, dospelí, vyslúžilci a jeden tím ktorý je pozvaní z okolia. V súčasnosti má obec dva futbalové tímy dorast a A-tím (dospelí), obidva tímy hrajú v 1. triede okresnej súťaže. V obci sú dve futbalové ihriská, jedno je v areáli školy a druhé na konci obce v smere na Želmanovce.

Školstvo

Stará kronika bola počas 1. svetovej vojny zničená, tak o prvej škole v Kukovej máme správy len od starších ľudí ktorí si ju pamätajú. Bola to drevená škola, ktorá stála na tom istom mieste, kde v r.1904 stála bývalá evanjelická škola. Podľa obecnej kroniky ľudová škola bola poštátnená, 1.septembra 1946 bol vymenovaný učiteľ štátnej ľudovej školy Adolf Slávik. Školský rok 1946/1947 sa začal s 92 žiakmi v dvoch triedach. Jeden učiteľ vyučoval striedavo, lebo k dispozícii bola len jedna učebňa.

V ďalšom školskom roku 1947/1948 sa zriaďuje 2. trieda miestnej ľudovej školy v kaštieli bývalého veľkostatku rodiny Bánovcov. Kritické obdobie postihlo školu v školskom roku 1949/1950, kedy bola značne poškodená poveternostnou pohromou. Škola prešla niekoľkými opravami a do pôvodnej dvojtriedky postupne pribúdali aj nové ročníky. S meniacou sa politickou situáciou sa menili tiež riaditelia školy. Tradíciou školy bolo nacvičovanie divadelných hier, ktoré spríjemňovali ľudom život v obci. V školskom roku 1952/1953 sa na škole zriaďuje 1. a 3. ročník a 2., 5., 4. ročník. Detí v Kukove pribúdalo, v školskom roku 1960/1961 bola škola rozšírená na trojtriednu ale učilo sa až na tri smeny, ako popisuje školská kronika.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

1_1236291178 1_1236291167 1_1236291155 1_1236291130 1_1236291130 1_1236291115

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí